Fler nya lägenheter

Bostad Närmare 13 200 nya lägenheter började byggas i Stockholms län under 2014. Det är 8 procent fler än 2013 – eller nästan 1 000 fler.

I Sverige är ökningen betydligt större – 27 procent, visar preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån.