Fler vill ha register över bostadsrätter

Bostad Inför ett centralt register över bostadsrätter för att göra det svårare för bedragare att belåna lägenheterna. Det har flera organisationer krävt den senaste tiden efter ett inslag i SVT som visade hur både befintliga och fiktiva bostadsrätter användes i en bedrägerihärva.

– Detta understryker på nytt vikten av att det in­rättas ett centralt register över bostadsrätter för att säkerställa tryggheten för alla som äger och pantsätter bostads­rätter, säger Thomas Östros, vd för branschorganisationen Svenska Bankföreningen.

Frågan har tidigare utretts statligt men inte lett fram till något färdigt förslag.