Flest får rätt i bostadstvister

Bostad Nästan hälften – 48 procent – av dem som anmäler bostadsärenden till Allmänna reklamationsnämnden fick helt eller delvis rätt under förra året. Det är högst andel bland nämndens avdelningar.

Över 1 200 anmälningar om bostadsfrågor kom in i fjol, vilket var en minskning med ett par hundra.