Flest missnöjda med budgivning

Bostad Missnöje med budgivningen är den vanligaste orsaken till att mäklare anmäls till Fastighetsmäklarnämnden. Under januari och februari handlade 12 av 51 anmälningar om budgivning.

Även under förra året var missnöjet störst med budgivningen, följt av lockpriser, mäklarens agerade och bristande information, och likadant var det under årets första två månader.