Flest är positiva till centrumflytt i Salem

80-100 personer hade kommit till mötet i Murgrönan på torsdagskvällen.
80-100 personer hade kommit till mötet i Murgrönan på torsdagskvällen.
Magnus Ruthström från centrumägarna fick ta micken och svara publiken.
Magnus Ruthström från centrumägarna fick ta micken och svara publiken.
Panelen med tjänstemän, konsulten Alarik Von Hofsten och Olle Glimvik.
Panelen med tjänstemän, konsulten Alarik Von Hofsten och Olle Glimvik.
Lennart Kalderén reste sig upp för att kommentera.
Lennart Kalderén reste sig upp för att kommentera.
Salem centrum. Vad kommer att hända med det?
Salem centrum. Vad kommer att hända med det?
På torsdagskvällen kunde Salemborna fråga om de nya planerna för Salems centrum.
En Salembo frågade om fler, vanliga butiker verkligen är framtiden med tanke på att handeln på nätet växer mer och mer.

På torsdagskvällen hade Salemborna chans att ställa frågor om planerna på ett nytt stadslikt centrum i Salem. Centrum ska oavsett vilken inriktning politikerna väljer i februari få hundratals nya bostäder, nya affärer och parkeringsplatser under jord. Nya centrumägaren har lämnat ett förslag om att bygga ett helt nytt centrum och ser framför sig att dagens butiksyta på 5 500 kvadratmeter växer till 8 500 kvadratmeter.

Elisby Fastigheters stadslika vision av hus vid Säbytorgsvägen i framtiden.

Centrumägaren Elisby Fastigheters stadslika vision. Grafik: Elisby Fastigheter

Planerna på fler butiker fick en kvinna i publiken på Murgrönan att fråga om det verkligen är smart att satsa på fler butiker i centrum med tanke på att handeln på nätet ökar år för år.

– De flesta under min ålder handlar både mat, skor och kläder på nätet. Har ni frågat även folk som är 18-19 år om centrum, eller har ni bara frågat de som är 30-plus, undrade hon.

Läs också: Centrumägarna vill bygga splitternytt centrum

Hennes fråga fick svar av nya centrumägarna som gjort marknadsundersökningar.

Magnus Ruthström från centrumägarna talar.

Magnus Ruthström från centrumägarna fick svara på frågan om det är klokt med mer handel.

– Vi har frågat personer i varierade åldrar och visst utnyttjar yngre nätet mer. Men det är ändå ganska mycket fler bostäder som planeras. Det är svårt att säga hur det ser ut om 50 år, men i dag finns ett enormt behov av ett bättre centrum. Vi är också trygga med långsiktiga aktörer för centrum och centrum kommer inte bara att innehålla handel utan också sociala mötesplatser och exempelvis sjukvård, sade Magnus Ruthström från centrumägarkoncernen Immola.

Läs också: Salems centrum stod färdigt 1968

Förutom att fråga Salemborna har centrumägarna också fått svar av både Ica, Systembolaget och Apoteket att de är intresserade av större lokaler. Dessa tre butiker är störst i dag. Men frågan ska även ha gått till aktörer utanför Salem. Ett större centrum skulle kunna innebära både klädkedja, teknikbutik och sportbutik, samt att dagens butiker får möjlighet att växa. Även ytterligare en matbutik har nämnts i sammanhanget.

Salems centrum i januari 2017.Salems centrum. Vad kommer att hända med det?

Centrumägarnas Magnus Ruthström sade också att de vill se arbetsplatser i centrum. Ruthström nämnde möjligheter att göra nytt kommunalhus, socialkontor och arbetsytor som flera egenföretagare kan dela på.

En annan fråga från publiken gällde gång- och cykelvägen som i dag går genom Salemstaden.

– Det är många Salembor som utnyttjar det här stråket, och om den går rakt genom centrum kanske folk inte vill använda det för att till exempel jogga, promenera med hunden eller cykla. Hur tänker ni dragningen? Jag känner att det inte är riktigt tydligt, sade frågeställaren.

Kommunens konsult Alarik Von Hofsten fick svara att det inte är klart hur det blir. Enligt kommunen återstår rent allmänt många saker att reda ut.

Läs också: Förundrade Salembor säger sitt om nya centrum

– Den skulle kunna gå i mitten, men kan kan också läggas mer åt någon sida. Men det är en typisk viktig fråga att reda ut under detaljplanearbetet, sade Alarik Von Hofsten.

Jämfört med samrådsmötet om Rönninge centrum för några år sedan var det här mötet rena söndagspromenaden för panelen som skulle svara på frågor. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) som satt på åhörarplats sade att han tänkte hålla en låg profil under mötet, men reste sig ändå upp och tog till orda vid ett par tillfällen. Bland annat när centrumägarna nämnde möjligheten för ett nytt kommunhus i nya centrum.

Lennart Kalderén reste sig upp och talade i mikrofonen.

Lennart Kalderén reste sig upp och talade i mikrofonen.

– Jättebra att ni säger det här. Men jag vill bara understryka så att det inte blir några missförstånd. Ett nytt kommunalhus är inte en förutsättning för det här projektet. Det här projektet handlar på intet sätt om att vi ska få ett nytt stiligt kommunhus, sade Lennart Kalderén.

Kommunalrådet talade också inledningsvis vilket var planerat. Lennart Kalderén sade bland annat att han önskar att centrum i framtiden blir än mer av en ”naturlig mötesplats”. Eller som han lite skämtsamt uttryckte det – en ”fritidsgård för vuxna”.

Fram till den 30 januari går det att lämna synpunkter på planerna till kommunen. Kommunarkitekten Conny Olsson berättade att det hittills kommit in ett 20-tal synpunkter.

– De flesta är mest positiva till att det blir ett nytt centrum vid bollplanen, sade han.

Läs också: Salem fick 10 000 nya innevånare på nio år