Flyktingmottagande: L kräver enkla byggregler

Paviljongbyggande kommer att vara fortsatt viktigt för att Vallentuna ska kunna ta emot nyanlända flyktingar.
Paviljongbyggande kommer att vara fortsatt viktigt för att Vallentuna ska kunna ta emot nyanlända flyktingar.
"Det är vår plikt att ge människor med skyddsskäl asyl", skriver Liberalerna i ett pressmeddelande.
De vill inte bromsa flyktingmottagandet som de övriga alliansparterna i kommunen vill.

För en vecka sedan beslöt Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Vallentuna att lämna ett yttrande till regeringen om att flyktingmottagandet till Vallentuna  måste bromsas.

Det är framförallt bostadsfrågan som politikerna menar är ett omöjligt uppdrag att lösa. Branden i  de nybyggda paviljongerna i Brottby gjorde att man inte nådde fram till det uppställas målet, att ta emot 126 flyktingar med uppehållstillstånd 2016.

Under 2017 ska Vallentuna kommun enligt regeringsbeslut ta emot 177 personer. För mycket menar alliansen.

Liberalerna i Vallentuna motsätter sig detta.

”Det är vår plikt att ge människor med skyddsskäl asyl”, skriver de i ett pressmeddelande.

Gruppledaren Ylva Mozis ser inget skäl att ändra på överenskommelsen från förra året.

– Liberalerna är stolta över att Vallentuna arbetar på för att dra vårt strå till stacken när fler människor än någonsin är på flykt i världen. Engagemanget från civilsamhället och integrationsplanen vi antagit visar också att integrationen på sikt har goda förutsättningar här, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon menar att stat och regering måste hjälpa till med att förenkla plan- och bygglagen för att enklare och snabbare kunna bygga nytt.

Om inte kommuner som Vallentuna, Täby och Danderyd, med låg arbetslöshet och ett historiskt sett väldigt litet flyktingmottagande driver det flyktingar till att bosätta sig i kommuner som redan tagit emot många flyktingar.

– Då kommer ännu fler att använda lagen om eget boende, EBO, och flytta hem till bekanta i redan hårt belastade kommuner. Vi vet att det finns områden där det inte är ovanligt med tre familjer som trängs i en tvåa. Det är ett recept för dålig integration och vi måste göra allt vi kan för att undvika det, säger hon i Liberalerna pressmeddelande.