Huset byggs olagligt mitt i villaområdet

Villor rivs för att ge plats. Nu är bygget stoppat av domstol. Botkyrka
"Så högt har det varit i en och halv månad. Men nu har de pausat. Inte mycket händer."
Bygget har stannat av nu. Villa rivs Tumba Botkyrka Foto: Botkyrka kommun
Calle Paulsson.
Calle Paulsson.
Mitt i villaområdet står flerfamiljshuset nästan färdigt på höjd och bredd. Men nu har mark- och miljödomstolen satt stopp för flerfamiljshus i villaområdet i Tumba.
– De får ju inte bygga så här. Men kommunen verkar inte kunna detaljplanen, säger grannen Calle Paulsson.

I slutet av februari kom domen från mark- och miljödomstolen. Det var fel av samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun att låta företaget L16 Fastighets AB bygga ett flerfamiljshus i villaområdet. Men trots att en rättsstrid pågick, mellan grannarna på den ena sidan och kommunen och företaget på den andra sidan, så fick företaget startbesked. I somras började de bygga huset med 14 lägenheter.

Tidningen träffar grannen Calle Paulsson på altanen vid villan i Vretarna i Tumba.

– Hela vår tomt hamnar i skugga. Men vi har det ändå inte värst. Andra grannar får insyn från huset, berättar Calle Paulsson.

Enligt både kommunen och företaget var det dock klart att det var okej att bygga ett flerfamiljshus på tomten. Enligt företaget medger tomtens byggrätt lägenheter, och enligt kommunens inlaga till rätten råder det ”ingen tvekan om om att den föreslagna nybyggnaden av flerbostadshus följer detaljplanens föreskrifter.” Kommunen menar att huset inte ger grannarna någon ”betydande olägenhet”

Bygget har stannat av nu. Foto: Anders Björklund

Bygget har stannat av nu. Foto: Anders Björklund

Men flera grannar gick samman för att driva saken i rätten. Länsstyrelsen gick på kommunen och företagets sida, men mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt.

Domstolen kom i domen i slutet av februari fram till att flerfamiljshus inte är tillåtna i villaområdet. De pekar på att tomten omfattas av en reviderad stadsplan från1965 och att kommunen måste följa anvisningarna och definitionerna kring husens karaktär som gällde då. Mark- och miljödomstolen hittar ytterligare stöd för den tolkningen när de läser planbeskrivningen till stadsplanen från 1965:

”Planförslaget som ansluter sig till regionplanen för Storstockholm, avser att ge underlag för en successiv exploatering med enfamiljshus för permanent bosättning”.

 Nu är det lugnt, men man vet aldrig vad de hittar på

Calle Paulsson, granne

Både kommunen och fastighetsbolaget har överklagat domstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Det är domstolarnas högsta instans när det gäller byggmål och går att jämföra med Högsta Domstolen. Det är inte säkert att högsta instans låter ärendet gå vidare. Andra företag och kommuner har förlorat i liknande mål.

– Nu är det lugnt, men man vet aldrig vad de hittar på. Kommunen kanske tänker sig att de ska ändra i detaljplanen för området, men det tar i så fall flera år att göra, säger Calle Paulsson.

Han fortsätter:

– De har byggt på egen risk. Som det är nu måste de riva. Det här är ett stort företag och de tänker säkert att de får rätt, säger Calle Paulsson.

Mitt i har sökt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki i Botkyrka kommun för en kommentar.