Förseningar skapar frustration hos markägare vid Väsjön

Väskön dras med förseningar
"Vi hade ju inte köpt tomt om vi vetat att det varit så många förseningar". Väsjöprojektet dras med förseningar och markägare i Södersätra drabbas.
Väsjöprojektet dras med förseningar i Södersätra. Nu vet enskilda markägare inte längre när de kan flytta till området. Beställningen på huset får de skjuta upp igen.
– För mig känns det helt absurt, säger en av markägarna.

Kommunen ville skynda på bygget av framtidens bostäder vid Väsjön, som Mitt i skrev om i höstas. Men byggprojektet dras med förseningar och det är markägare i området Södersätra som drabbas.

Läs mer: Sollentuna vill skynda på bygget vid Väsjön

Våren 2015 köpte en familj tomt i området som ingår i Väsjön. I juni 2016 skickade de in bygglovsansökan med förhoppning att den skulle beviljas. Huset var beställt och drömmen ett faktum. Flera invecklade turer har det varit. Avstyckningen på tomten, som kommunen begärt för breddning av väg, hade legat obehandlad hos lantmäteriet i flera år. Åtta månader tog det för den nya markägaren att få sin tomt avstyckad. SEOMs (Sollentuna Energi och Miljö) entreprenörer, som gör förarbetet i Södersätra med vatten, avlopp och vägar är dessutom försenade. Och nu kommer dråpslaget. Den bygglovsansökan som gjordes i juni har legat hos kommunen fem månader och nu måste markägare i området göra kompletteringar på hur dagvattnet ska tas om hand innan bygglovet eventuellt kan beviljas. Utan besked om hur lång tid ytterligare detta kommer att ta.

– Luften har gått ur oss innan vi ens fått ett bygglov beviljat. Att det ska gå nästan ett halvår innan de begär en komplettering. Det känns väldigt olustigt med tanke på att huset är beställt. Vi hade ju inte köpt tomt om vi vetat att det varit så många förseningar, säger en av markägarna som vill vara anonym.

Vi har inte garanterat att det ska vara klart vid en viss tid utan det är preliminära tider som har gällt hela tiden

Johan Åström, kommunikatör för Väsjöprojektet, bekräftar att entreprenörerna ute i Södersätra är försenade men kan inte svara på varför.
– Det är ju lite försenat men exakt när det blir klart vet jag inte.

Hur ska markägare göra som väntar på att få flytta till Södersätra?
– Jag vet faktiskt inte men vi har inte garanterat att det ska vara klart vid en viss tid utan det är preliminära tider som har gällt hela tiden.

Hur kan de påverka?
– De kan söka bygglov och det tar den tid det tar att få bygglov.

Är det så att kommunen förhalar processen?
– Nej, så är det inte. Inga vill ju hellre än vi att tidsplanen ska hållas, så det är ju väldigt olyckligt att det drar ut på tiden. Förhoppningsvis blir det ju klart snart.

För att boende ska få bygglov krävs att alla grundelement finns på plats så att de som utreder bygglovet har något att ställa det emot, enligt Oscar Nyströmer, (M), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.
– Infrastrukturen är försenade av skäl jag inte kan svara på, men vi kan inte ge bygglov baserade på okänd underliggande materia i förhållande till byggplanen, säger han.

Mitt i har upprepade gånger sökt de som ansvarar för entreprenörernas arbete – de har lovat att återkomma med kommentar inom kort.