Nya förslag till modulbostäder för nyanlända

Fem nya platser har tagits fram som förslag för modulbostäder till nyanlända.
Fem nya platser har tagits fram som förslag för modulbostäder till nyanlända.
Salems kommun har tagit fram sex olika förslag på var det kan bli aktuellt att placera tillfälliga bostäder åt nyanlända.

Kommunstyrelsen i Salem beslutade i veckan att ansöka om tidsbegränsat bygglov för modulbostäder på ytterligare fem platser i kommunen.

Salems kommun ansökte redan i våras om tillfälliga bygglov, då på fyra platser, men processen har dragit ut på tiden på grund av att byggloven överklagats. För att kommunen ska lyckas lösa bostadsbehovet för den tilldelade kvoten nyanlända har därför fem platser till tagits fram på förslag, även om det enbart kommer att byggas på några av ställena.

Fakta

Här ska kommunen ansöka om tillfälliga modulbostäder

  • Uttringe 1:12 Bintebovägen/Garnuddsvägen,
  • Salem 5:3 Södra Vitsippan,
  • Uttringe 1:703 Sandbäcksvägen mittemot nr. 52,
  • Skyttorp 1 Skyttorpsskolan,
  • Förrådet 1 Förrådsvägen vid kommunens driftenhet.
  • Ersboda 1:1 -I Ersboda ska det först genomföras en utredning om förutsättningarna för väg, vatten och avlopp.
Källa: Salems kommun

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska nu besluta om beställning av modulbostäder samt vilka platser som gäller för modulbostäderna när beslut om bygglov är klart.

Från och med 1 mars i år gäller en ny lag där kommuner inte kan hänvisa till bostadsbrist för att ta emot flyktingar, därför måste bostadsbehovet snabbt lösas genom att bygga tillfälliga bostäder.