Förslag på hyrestak för småhusägare

Bostad Småhusägare som hyr sin tomt av kommunen ska ha ett skydd mot orimliga hyreshöjningar menar statliga tomträttsutredningen, och föreslår ett hyrestak för tomterna, vilket skulle göra det lättare för husägare att förutse sin ekonomi.

Förslaget är att hyrestaket sätts på 50 procent av markens taxeringsvärde multiplicerat med 2,75 procents ränta. Man ska även kunna justera markhyran varje år i stället för vart tionde som nu.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2014.