Två förslag på trygghetsboende i Bergshamra

Loftgångsförslaget från sydost.
Loftgångsförslaget från sydost.
Loftgångsförslaget från norr.
Loftgångsförslaget från norr.
Mitt i Bergshamra centrum ska trygghetsbostäderna ligga.
Mitt i Bergshamra centrum ska trygghetsbostäderna ligga.
Höghusförslaget från sydost.
Höghusförslaget från sydost.
Höghusförslaget från norr.
Höghusförslaget från norr.
Bergshamra centrum ska få ett nytt trygghetsboende. Här är de två alternativ som tagits fram inför samrådet.

På bästa adress mitt i Bergshamra centrum vill Solna stad bygga ett nytt trygghetsboende med ett 60-tal lägenheter. Med trygghetsboende menas vanliga bostäder, men med förtur för personer som är 75+ samt att huset innehåller vissa gemensamhetslokaler.

Mitt i Bergshamra centrum föreslås bostäderna ligga.

Inför att ärendet ska ut på samråd har staden låtit ta fram två alternativ på hur man kan exploatera kvarteret Torsken.

– Vi har tagit fram två olika förslag för att se vilken lösning som är bäst. Det har vi prövat tidigare att ta fram två alternativ inför att ärenden ska ut på samråd, då har man flera olika sätt att se på ärendet, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i Byggnadsnämnden.

Loftgångshus eller höghus?

Den största skillnaden i de två förslagen är utbredningen på marken samt byggnadernas höjd.

Bostadshuset i alternativ 1 föreslås som loftgångshus i 4-6 våningar med sin huvudentré i norr där infarten till gården ligger.

Loftgångsalternativet.

Bostadshuset i alternativ 2 är 7-9 våningar och där nås lägenheterna via två traditionella trapphus.

Höghusalternativet.

Gemensam takterrass i soligt läge

Husfasaderna föreslås bli i träpanel med synliga bärande och lägenhetsskiljande väggar i betong och/eller puts. Man vill även bygga en gemensam takterrass i soligt läge som komplement till uteplatserna i markplanet.

Inget av alternativen har bedömts påverka Bergshamras siluett sedd från Nationalstadsparken.