Förslaget: Så blir husen på Nordmarksvägen

Illustration av de fyra nya husen längs Nordmarksvägen, från öster.
Illustration av de fyra nya husen längs Nordmarksvägen, från öster.
... och samma hus sedda från väster.
... och samma hus sedda från väster.
Här är bilderna på de planerade Stockholmshusen i Farsta strand. På måndag är det samrådsmöte med chans att tycka till.

Planeringen av nya bostadshus på markparkeringen längs Nordmarksvägen går vidare. Ett förslag med illustrationer av fyra nya punkthus är ute på samråd nu. Enligt förslaget ska husen bli sex våningar höga med totalt 90 hyreslägenheter.

När markparkeringen försvinner ska parkeringsbehovet täckas av två nya parkeringsgarage: ett under mark vid de nya husen och ett vid nuvarande infartsparkering vid Ågesta Broväg.

Samrådet, då de som är berörda får tycka till, pågår till och med 29 januari. För den som vill titta närmare på förslaget finns det här. På måndag den 16 januari klockan 16.30 hålls ett samrådsmöte på Farsta bibliotek.

Byggherre är Familjebostäder och bostäderna är så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är en gemensam satsning från Stockholms stad och de kommunala bostadsbolagen, som går ut på att bygga  snabbt, effektivt och till lägre byggkostnad. Målet är att bygget av 3500-5000 hyreslägenheter i hela staden ska vara igång senast 2020. Här kan du läsa mer om Stockholmshusen.