Nytt försök att bygga 290 studentlyor

Buller stoppade 290 studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden. Men nu gör staden ett nytt försök att få till den nya stadsdelen.
Buller stoppade 290 studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden. Men nu gör staden ett nytt försök att få till den nya stadsdelen.
Buller stoppade 290 studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden. Men nu gör staden ett nytt försök att få till den nya stadsdelen.

Staden klubbade planen för kvarteret Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden redan för två och ett halvt år sedan. Av de drygt 500 lägenheterna i två nybyggda kvarter skulle 290 vara studentbostäder.

Men före julen 2015 stoppades planerna av länsstyrelsen eftersom myndigheten var rädd att det skulle bullra för mycket från Värtabanans bangård som ligger intill.

Det stora kvarteret skulle ligga precis efter Ryttarstadion och vara porten in till Norra Djurgårdsstaden. Något som gör området extra viktigt. Men istället för att överklaga beslutet arbetade staden om planerna.

I mars trodde stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) att högre hus mot bangården var medicinen, men så blev det inte riktigt.

– Vi har höjt ett kvarter med en våning, men annars har vi inte ändrat volymerna så mycket, säger Anna-Stina Bokander på stadsbyggnadskontoret

Istället har man satsat på att ta bort glappen mellan husen så att det blir mer slutna kvarter.

– Men i den del av kvarteret som inte ligger mot bangården är det fortfarande öppet, säger Anna-Stina Bokander.

Planen är nu ute på samråd fram till 17 januari.  Bygget ska sedan antas av kommunfullmäktige, tidigast i början 2018. Tidigare hoppades man att planen skulle klubbas ett år tidigare.

Något som har tagit lång tid är att undersöka hur Värtabanans trafik kommer att se ut i framtiden. Det finns i dag två bangårdar för tågen. En vid Ängsbotten och en nere i Södra Värtahamnen. Den i Värtan kan stängas i framtiden och då kan trycket på den andra gården vid Ängsbotten öka, vilket skulle kunna ge mer buller där.

–  Vi vill inte skapa en konflikt mellan den nya bebyggelsen och spårtrafiken som är ett riksintresse. I dag är det ingen svår bullersituation vid Ängsbotten, men vi har försökt undersöka vad det finns för rimlig nivå i framtiden. Och nu får länsstyrelsen och Trafikverket säga vad de tycker, säger Anna-Stina Bokander.