Första modulbostäderna i Haninge på väg upp

Insändarskribenten tycker det är bra att Haninge bygger modulbostäder till flyktingar.
De första modulbostäderna i Haninges mottagningsplan för 2017 flyttas in innan sommaren.
Modulbostäderna i Brandbergen som flyttades in 2016.
Bilden är från befintliga modulbostäder i Brandbergen.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
De tio ursprungliga planerade modulbostadsområdena som togs fram under hösten 2016. Helt klart är att modulbostadsområdet Klockarleden-Lodjurets gata i Brandbergen nu inte byggs.
De tio ursprungliga planerade modulbostadsområdena som togs fram under hösten 2016.
De första 56 nya modulbostäderna för Haninges nyanlända är nu på väg upp i skogsområdet i södra Handen. "Det blir inflyttning före sommaren", säger Göran Svensson (S). Samtidigt är det nu klart att vissa av de andra planerade modulerna inte byggs.

Inne i skogsområdet mellan Gamla Nynäsvägen och södra gång- och cykelövergången till Rudans friluftsområde är de första 56 modulbostäderna på väg att uppföras.

Modulerna har ännu inte levererats, men stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) menar att det kommer gå snabbt.

Det som tar lite tid är vatten, avlopp och el.
Göran Svensson (S) om modulbostäderna

– Ja, det blir inflyttning före sommaren här, åtminstone för de första bostäderna. Det som tar lite tid är vatten, avlopp och el. Men att smälla upp kåkarna går fort för de kommer ju färdiga, säger Göran Svensson till Mitt i Haninge, när vi träffar honom på platsen.

Platsen ligger precis bakom de 180 modulbostäder som finns för ungdomar längs Gamla Nynäsvägen.


Läs mer: Haninges anvisningstal skrivs ned kraftigt


Detta blir första platsen av de tio som ni planerat för modulbostäderna, är det en bra plats?

– Ja, det är en bra plats. Det är bra att göra något av plats som stått öde, säger Göran Svensson.

Däremot kommer vissa av de andra planerade modulbostäderna inte byggas.

Man tog ju fram och tittade på områden översiktligt, nu när man ska bygga trillar en del områden bort
Göran Svensson (S) om modulbostäderna

Som Mitt i berättat tidigare har Haninges anvisningstal för 2017 minskat från 359 till 276 personer, vilket gör att hela Haninges modulbostadsplan inte behöver genomföras. Kommunen har också stött på problem.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

– En del av de ursprungliga 10 områdena faller bort. De är inte lämpliga. Man tog ju fram och tittade på områden översiktligt, nu när man ska bygga trillar en del områden bort, säger Göran Svensson.

Det har lugnat ner sig kring synpunkterna
Göran Svensson (S) om modulbostäderna

Ännu är det dock bara klart att de 28 modulbostäder vid Klockarleden-Lodjurets gata i Brandbergen stoppas.

Redan i ett tidigt skede ifrågasatte Moderaterna om kommunledningen verkligen kunde placera moduler där.

 

De tio ursprungliga planerade modulbostadsområdena som togs fram under hösten 2016. Helt klart är att modulbostadsområdet Klockarleden-Lodjurets gata i Brandbergen nu inte byggs.

De tio ursprungliga planerade modulbostadsområdena som togs fram under hösten 2016. Helt klart är att modulbostadsområdet Klockarleden-Lodjurets gata i Brandbergen nu inte byggs.

 

– Vi har inte tillgång till marken där helt enkelt, det är en gemensamhetsmark, säger nu Göran Svensson.


Läs mer: ”Mycket troligt med väktare på fullmäktige”


– Övriga platser utreds vidare, bland annat genom att de tekniska förutsättningarna undersöks. Det kan gälla markförhållanden,
anslutningar till VA och så vidare. Men det är tveksamt att vi får ihop de modulbostäder som skulle upp mot Ramsdalen till (mellan Vendelsömalm och Tyresta red anm), säger Göran Svensson.

Kommunen fick under hösten in flera hundra klagomål och synpunkter mot modulbostäderna, och väktare tvingades bevaka två fullmäktigemöten dit folk tagit sig. Moderaterna i Haninge hade uppmanat folk att protestera mot planerna.


Läs mer: Hundratals klagomål mot modulbostäderna kommer in i Haninge


– Men det har lugnat ner sig kring synpunkterna, säger Göran Svensson.

Kommer ni behöva ersätta de områden som faller bort, trots att anvisningstalet minskat?

– Förhoppningsvis inte, säger Göran Svensson.


Läs mer: Modulbostäderna splittrar Haningeborna


Göran Svensson återkommer senare under veckan och vill då betona att samtliga tio områden, utöver området Klockarleden-Lodjurets gata, alltjämt är aktuella som modulbostadsområden.