Försvunna dokument fortfarande ett mysterium

Svartbygge
Claude Houdets kopia med kommunens stämpel som visar när han besökte kommunen.
Vaxholms kommun slarvade bort viktiga bygglovshandlingar, men vad som hände med dokumenten blev aldrig fullständigt utrett. – Vi sökte, är kommunens svar när Mitt i begär besked om kommunens åtgärder efter händelsen.

Fredagen 25 juli 2014 kliver Vaxholmsbon Claude Houdet in till Vaxholms stads reception och ber att få lämna in kompletteringar till ett bygglovsärende.

Enligt  Claude ankomststämplar receptionisten handlingarna med dagens datum och stoppar originalen i ett brunt kuvert som används för internpost. Sedan skriver hon namnet på en av kommunens bygglovshandläggare utanpå. Beskedet blir att handlingarna kommer att gå med internposten till bygglovsavdelningen.

Innan Claude går får han en ankomststämpel även på en kopia av anmälan som han får behålla.

Sedan dess är Claudes originalhandlingar borta.

Kristoffer Staaf, Vaxholms kommuns kanslichef, skriver att stämpeln på Claudes kopia ser ut som den som kommunen använder, men i övrigt har han ingen lösning på gåtan.

Kommunen vet ingenting

”I det aktuella fallet har kommunen konstaterat att bygglovsenheten inte mottagit några handlingar från den berörda personen. Kommunen har sökt efter handlingarna men de har inte återfunnits”, skriver han.

Enligt Yvonne Persson, chef för kommunens IT och service med ansvar för receptionen, utreddes frågan, men, skriver hon, ”det går inte att fastställa vad som hänt”.

”Vem som stämplat handlingarna och vad som hänt med dem efter det har inte gått att utröna”.