Kritik mot att Förvaltaren slutar ombilda bostäder

Axel Conradi hyresrätter Förvaltaren
"De här ändringarna omöjliggör i praktiken vidare ombildningar", säger Axel Conradi (M).
Moderaterna är kritiska till Förvaltarens nya inriktning att sluta ombilda hyresrätter.
– Det handlar om att människor ska ha valfrihet i sin boendesituation, säger Axel Conradi (M).

I går berättade Mitt i om Förvaltarens nya inriktning – att i princip sluta ombilda hyresrätter.

På sociala medier har beskedet nåtts av både hejarop och av besvikelse.

Oppositionen är kritisk till helomvändningen. Alla oppositionspartier utom Vänsterpartiet röstade emot förslaget att ändra ägardirektiven, under kommunstyrelsemötet.

De här ändringarna omöjliggör i praktiken vidare ombildningar.

Axel Conradi (M)

– Vi vill se blandade boendeformer i alla stadsdelar. De här ändringarna omöjliggör i praktiken vidare ombildningar. Det handlar om att människor ska ha valfrihet i sin boendesituation, säger Axel Conradi (M), gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Sundbyberg.

Han påpekar också att ombildningar är frivilliga och inte tvingande för någon.

– Det är en ett erbjudande till de boende. Om man inte vill ombilda sin lägenhet så behöver man inte göra det. Men det handlar om att ge hyresgästerna den valmöjligheten, säger Axel Conradi.

Dålig idé att låna för att bygga

Man kan ju köpa en bostadsrätt av en annan fastighetsägare än Förvaltaren?

– I områden som Rissne och Hallonbergen är en majoritet av bostäderna hyresrätter i dag. Där har människor inte samma valmöjligheter som i andra områden där det är mer jämlikt mellan de lika boendeformerna.

Axel Conradi menar att det även tidigare inte var så att politikerna godkänt ombildingar per automatik.

När det fanns en tydlig vilja att ombilda, från de boende, då hade vi politiker inte rätt att förvägra dem det.

Axel Conradi (M)

– Det handlade om att när det fanns en tydlig vilja att ombilda, från de boende, då hade vi politiker inte rätt att förvägra dem det, säger han.

Vad tänker du om att låna pengar för att kunna bygga nya hyresrätter?

– Att låna pengar i det läge som kommunen är i nu tror jag är en dålig ide. Det aviseras även räntehöjningar framöver varför det är otroligt viktigt att bolagskoncernen inte drar på sig räntekostnader. Det finns ingen som sitter på en skattkista som det kommer in pengar i någonstans i från. Det finns flera sätt att finansiera nyproduktion – det bästa är från intäkter av ombildningar.