Det strategiska läget vid E18 är en anledning att bygga ut Brottby/Karby.
Det strategiska läget vid E18 är en anledning att bygga ut Brottby/Karby.

Framtidens Brottby upp till diskussion

Bostad / Nyheter 

Det är inte bara Vallentuna tätort som växer.
Brottby/Karby ska byggas ut kraftigt de närmsta åren.

Drygt 1000 personer bor i dag i Brottby/Karby i östra delen av Vallentuna kommun.

Nu är planen att kommundelen ska få ungefär lika många invånare till. Det kräver en rejäl utbyggnad med såväl bostäder som service och kommunikationer. Just nu pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan för området.

Hittills ha engagemanget från invånarna varit stort. Förra gången förlaget till fördjupad översiktsplan var uppe till diskussion fick det tummen ner av invånare. Nu har kommunen omarbetat delar av förslaget.

På onsdag, 8 februari, ordnar kommunen öppet hus i Karbyskolans matsal för att presentera och diskutera den fördjupade översiktsplanen på nytt.

”Karby och Brottby behandlar en komplex situation i gränslandet mel- lan tätort och landsbygd. Här ligger utmaningen i att skapa ett attraktivt stationssamhälle i ett område med höga natur- och kulturvärden.”

Så står i förslaget till fördjupad översiktsplan för området.

Fler nyheter från Stockholm

Brott

Moderater kräver ministermöte om upplopp

Nyheter

Ta cykeln från Odenplan: Tamsons (M) är för

Sjukvård

Landstinget går plus – vårdköerna växer

Brott

Ikväll bestämmer Farstaborna över polisen

Nyheter

Notan för bra sjövatten i staden – 1 miljard

Spärrar
Debatt

DEBATT: ”Gör något åt plankarna i Haninge!”