Framtidens Salem ute för debatt

Hur ska det se ut i Salem i framtiden? Kommunen vill att invånarna tycker till om tre olika utbyggnadsalternativ.

Det är dags för Salemborna att tycka till om kommunens framtid. Den ska styras genom en översiktplan och nu presenterar kommunen ett diskussionsunderlag som visar tre olika utbyggnadsalternativ. Genom en webbenkät ska medborgarna kunna tycka till om de områden som är aktuella för utbyggnad.

I de tre alternativ som presenteras listar kommunen både fördelar och nackdelar med förslagen. Man konstaterar att de tre alternativen kommer att ge ett liknande ekonomiskt utfall – men påverka kommunen på olika sätt.

I konsekvensbeskrivningarna lyfter kommunen fram aspekter som bostadsbrist, trafikpåverkan, ingrepp på grönområden, arbetstillfällen och påverkan på serviceföretagen i Rönninge och Salem. Här kan du ta del av mer information i medborgardialogen inför översiktplan 2030.

I alternativen som presenteras finns den utbyggnad som redan är planerad i tidigare översiktplan och i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet. 400-500 nya bostäder ska byggas, varav hälften är småhus. Här stannar utbyggnaden efter 2020 och därefter sker bara fortsatt förtätning i sydvästra Rönninge med 100 småhus.

I faktarutan nedan kan du se vilka områden som berörs av de olika alternativen.

I det andra alternativet genomförs förslag nummer 1, och därefter fortsätter byggandet mellan 2020-2030 med ytterligare 400 bostäder i form av flerbostadshus i de centrala delarna av kommundelen Salem – 250 av dem i anslutning till centrum.

I alternativ 3 ges plats för cirka 1 500 nya bostäder och innefattar de tidigare presenterade planerna. Här tillkommer ytterligare 500 bostäder.

Kommunen vill även ha synpunkter på tre platser som är aktuella för att bygga ett nytt äldreboende. Underlaget finns tillgängligt på Salems kommuns hemsida och inga beslut är fattade ännu. Här kan du fylla i en webbenkät och berätta vad du tycker, samt ge förslag på andra områden för bebyggelse.

Du kan tycka till från mitten av februari till den sista mars och när alla synpunkter har kommit in kommer kommunstyrelsen att ta del av dem. De kommer sedan att besluta om ett förslag till översiktsplan, när förslaget går ut på samråd kan den som vill tycka till igen. Själva antagandet av översiktsplanen kommer att fattas av kommunstyrelsens under 2017.

Kommunen kommer att hålla möten i frågan, och den 24 februari klockan 18.30 hålls ett öppet möte om dialogunderlaget i Rönninge gymnasiums aula.

Den 12 mars kan du träffa medarbetare från kommunen för att diskutera frågan, och då är det 10-12 i Salems centrum och 13.30-15.30 i Rönninge centrum som gäller.

Fakta

Framtidens Salem

Alternativ 1: Inga nya utbyggnadsområden efter 2020.

Cirka 500 nya bostäder (redan beslutade utbyggnadsområden). Sydvästra Rönninge, Rosstorp, Rönninge centrum, Södra Hallsta och Söderby park berörs. Här stannar utbyggnaden av nya områden efter 2020 och fram till 2030 sker bara en fortsatt förtätning i sydvästra Rönninge med runt 100 småhus.

Alternativ 2: Nya utbyggnadsplaner för centrala Salem.

Cirka 1 000 nya bostäder. Alternativ 1 genomförs plus förtätning i Rönninge med cirka 100 småhus och 400 nya bostäder föreslås i centrala delarna av kommundelen Salem. Här ingår Salem centrum, Kyrkberget, Församlingshuset, ängen vid bostadsrättsföreningen, Säbytorg, området söder om Snickarstigen samt söder om Timmermansstigen.

Alternativ 3: Fler utbyggnadsområden i Salem, Rönninge och Högantorp.

Cirka 1 500 nya bostäder. Alternativ 1 och 2 genomförs plus 500 nya bostäder i områdena Vitsippan, Lövhagen, Fårhagen, Plantskolan och Mellersta Hallsta, Söderby gärde, Vårvintern, Söderby friskola/förskolan Sysslagården, Rönninge port och Högantorp.