Fyra av tio vill bo i kollektiv

Bostad Fyra av tio. Så många svarade ja på frågan om de är intresserad av att bo i kollektivhus i en enkät som Bostadsförmedlingen i Stockholm skickade ut till drygt 3 000 personer i bostadskön. Det skriver föreningen Kollektivhus Nu på sin hemsida och konstaterar att om samma siffror gäller för hela kön skulle det innebära att 170 000 personer är intresserade av att bo i kollektivhus.

Det finns plats för max 2 000 personer i de hus som finns i Stockholmsområdet, skriver föreningen vars ord­förande ställer sig frågan varför det inte byggs fler kollektivhus i Stockholm.