Här granskar domstolen branta backen i Sickla

Denny Heinerfors, domare vid mark- och miljödomstolen, besökte Danvikshem förra veckan.
Denny Heinerfors, domare vid mark- och miljödomstolen, besökte Danvikshem förra veckan.
Östra Finnbodavägen ska rustas men lutningen går inte bygga bort, enligt kommunen
Östra Finnbodavägen ska rustas men lutningen går inte bygga bort, enligt kommunen
En avstängd gångtunnel. En alltför brant backe.
Nu inväntar grannar som bor i Danvikshem med spänning mark- och miljödomstolens beslut.
– Alla är oroade över den omöjliga tillgängligheten till boendet, säger Kay Karlsson, en av de som överklagat.

Överklagandet av detaljplanen i Danvikshem fortsätter.

Förra veckan besökte mark- och miljödomstolen platsen.

Den nya detaljplanen för området har överklagats av tre boenden och en förening, Finnbodabergets boendeförening.

De som överklagat anser att Nacka kommun och länsstyrelsen bland annat inte följt plan- och bygglagen och att tillgängligheten för de som bor i seniorhuset på Danvikshem är ”helt förkastlig”.

Avstängd gångpassage

När Lokaltidningen Mitt i Nacka besökte Danvikshem hösten 2015 var de som bodde i seniorhuset kritiska till att en gångpassage i huset hade stängts av, en gångpassage som gjorde det smidigt för de som bor i huset att ta sig till och från bussen.

Istället var de boende hänvisade till att ta sig upp för den branta Östra Finnbodaavägen.

– Dom har  stängt av förutsättningarna för det här huset, sade en boende till Mitt i.

– Jag skulle inte vilja gå där med matkassar, sade en annan boende.

Tidigare ägde stiftelsen Danvikshem området. I och med att en ny fastighetsägare tog över stängdes gångtunneln av.

De som bor i Danvikshem är istället hänvisade till den 450 meter långa backen.

Går inte bygga om

När Mitt i pratade med planarkitekten 2015 framkom att kommunen inte såg någon möjlighet att bygga om Östra Finnbodavägen på grund av de topografiska förutsättningarna, och också med hänsyn till kulturmiljön. Kommunen övervägde istället att ordna med sittplatser längs den branta backen.

Förra veckan besökte mark- och miljödomstolen Danvikshem.

– Vi har tittat på området och topografin, hur höjdförhållande var och tillgängligheten till bussar. Dom boende hade begärt det. Ofta är det en fördel att besöka platsen då det annars är svårt att avgöra höjdförhållanden, säger Stefan Heinefors, domare vid mark- och miljödomstolen.

– Alla är oroade över den omöjliga tillgängligheten till boendet, säger Kay Karlsson, en av de som överklagat.

Domstolen meddelar sitt beslut om cirka en månad.

Läs mer om Nacka: Person knivrånad i Duvnäs utskog i Nacka

Läs mer om Nacka: Här lär han barnen ta sig upp ur vaken

 

Fakta

Planerar drygt 140 nya lägenheter

I området vill Nacka kommun bygga cirka 110 lägenhet för åldersgruppen 55+, samt 30–60 nya platser i gruppboende.

Östra Finnbodavägen ska rustas med kommunalt vatten- och avlopp och gångbana.

Värdefull kulturmiljö, naturmark och landskapsbild på platsen ska skyddas och bevaras.

Källa: Nacka kommun