Groddjur stoppar nya bostäder i Nockeby

Bostäder Nockeby
Så här kan det se ut om seniorbostäderna blir verklighet. Något grannarna sätter sig emot, men som stadsbyggnadskontoret driver på.
Salamandrar kan hindra bostadsbygge
Att ta bort skogsslänten i området för att bygga hus kan ha negativ påverkan på bland annat salamandrar, och därför krävs ytterligare utredningar, menar miljödomstolen.
Miljödomstolen stoppar planen för 30 nya bostäder på fastigheten Prosten 1 i Nockeby.
Orsaken är att den befintliga detaljplanen saknar utredning om byggets påverkan på bland annat groddjur.

Förra året beslutade stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad att bygga 30 bostäder fördelade på tre bostadshus på fastigheten Prosten 1 i närheten av Sankta Birgitta kyrka i Nockeby. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ett tiotal boende i området, som bland annat hävdade att platsen inte lämpade sig för bostadsbygge på grund av det djurliv som fanns i intilliggande skogsdunge.

Länsstyrelsen avslog överklagan och gick på stadsbyggnadsnämndens linje. Då valde de boende att ta det ytterligare ett steg, till mark- och miljödomstolen, och där får de nu rätt. Domstolen upphäver nämligen stadens detaljplan.

”Det saknas tillräcklig utredning om den planerade saneringens påverkan på området och om påverkan på groddjur och barrskogsfåglar i den angränsande slänten”, skriver mark- och miljödomstolen i sin dom.

Olof Nyström är en av de husägare i området som överklagat. Han tycker att beslutet att upphäva detaljplanen förvisso är en seger i sig, men menar samtidigt att det är oroväckande att det endast var miljöskyddsfrågor som låg till grund för mark- och miljödomstolens beslut.

– Det finns mängder av andra skäl som borde stoppa bygget. Jag menar att de bostäder som planeras skulle förstöra helhetsbilden av Sankta Birgitta kyrka. Och dessutom planeras 19 nya parkeringsplatser i ett redan trångt område. Det finns ju en risk att man inte tittar på det om stadsbyggnadsnämnden väljer att överklaga och komplettera miljöutredningen med ytterligare uppgifter, säger Olof Nyström.

På stadsbyggnadskontoret är man förvånad över att mark- och miljödomstolens sätter stopp för bostäderna.

– Det är ju ett legitimt resonemang i grunden, men jag hävdar att vi redan gjort en miljöutredning. Men vi får helt enkelt komplettera med mer material och sedan överklaga beslutet, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Hur ser du på att grannarna i området tycker att husen skulle förfula omgivningen och kyrkomiljön?

– Jag respekterar att människor värnar om sitt närområde och det är bra att Stockholm har en engagerad befolkning – ungefär 60 procent av alla nybyggen överklagas av grannar –  men vi måste bygga fler bostäder och i det här fallet håller vi helt enkelt inte med om att bostäderna skulle ha en så negativ effekt på omgivningen som grannarna gör, säger Roger Mogert.

Stadsbyggnadsnämnden kommer nu överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, och där räknar Mogert med att få rätt.

– Det kommer förmodligen att bli en 8 månaders fördröjning på själva byggprocessen eftersom ärendet ska överklagas, men jag är ganska säker på att bostäderna kommer att byggas till slut, säger han.