Grönt ljus för bostäder vid Granitvägen

Visionsbild över punkthusen vid Granitvägen. Illustration: Vida Arkitektkontor
Visionsbild över punkthus vid Granitvägen.
430 nya bostäder och en ny kyrkobyggnad planeras vid Granitvägen. Nu är planerna ett steg närmare att bli verklighet.

Kommunstyrelsen sa förra veckan ja till att anta delar av detaljplanen för Granitvägen. Cirka 300 nya bostäder fick grönt ljus – både hyresrätter och bostadsrätter.

– Vi tycker att det är lämpligt att förtäta i Tyresö centrum för att det finns bra infrastruktur, bra kollektivtrafik och nära till handel och service. Vi ser det som ett hållbart sätt att utveckla Tyresö på och skapa nya bostäder i attraktiva lägen, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef.

Tre olika entreprenörer ska bygga i området. Sveab ska bygga cirka 140 hyresrätter i tre punkthus med träfasader och plåt, i Granitvägens västra del. Husen planeras få sex till nio våningar mot gatan och bli lägre mot gården.

Granitvägen

Visionsbild över Sveab:s hyreshus. Illustration: White Arkitekter

Bostadsrättsföreningen Solhöjden ska bygga cirka 150 bostäder, dels i fyra punkthus söder om Granitvägen och dels i fyra lamellhus norr om vägen.

– Föreningen äger i dag stora parkeringsytor där det ska byggas bostäder och i stället läggs parkeringsplatserna ner under jord.

En ny kyrkobyggnad

Detaljplanen innehåller också en tredje del. Filadelfiaförsamlingen vill riva den nuvarande Pingstkyrkan och bygga cirka 150 lägenheter – varav över hundra bostadsrätter – och en ny kyrkolokal med ett kafé och secondhand-butik längs med Bollmoravägen. Den delen av planen var inte med i kommunstyrelsens beslut.

– Vi var inte klara med förhandlingarna. Vi räknar med att anta den delen i januari.

 

Filadelfiaförsamlingen vill bygga ny kyrkobyggnad och bostäder

Filadelfiaförsamlingen vill bygga ny kyrkobyggnad och bostäder. Illustration: Reierstam Arkitektur

Sara Kopparberg ser positivt på att det byggs nytt vid Bollmoravägen.

– Det blir en tydligare stadsgata med mer liv. Det kommer förhoppningsvis att kännas mer säkert och tryggt.

Det blir en tydligare stadsgata med mer liv

Innan bostäderna kan bli verklighet måste detaljplanen vinna laga kraft, gatan byggas om och vatten- och avloppsledningar läggas ner. Kommunen utreder även hur korsningen Njupkärrsvägen/ Bollmoravägen ska se ut i framtiden.

– Det kommer dröja åtminstone ett år innan bostadsproduktionen kan sätta igång, men vi hoppas kunna börja med infrastrukturen under 2019.

Konjunkturen kan göra att projektet drar ut på tiden.

– Det är lite tuffare nu så det kan hända att bostäderna byggs i etapper. Det avgör byggherrarna.

Det är kommunfullmäktige som har sista ordet om detaljplanen.

.Filladelfiaförsamlingen vill bygga ny kyrkobyggnad och bostäder vid Granitvägen/Bollmoravägen. Illustration: Reierstam Arkitektur.

Kyrkobyggnaden från andra hållet. Illustration: Reierstam Arkitektur