Grönt ljus för bostäder på Töresjövägen

Töresjövägen
Här ligger tomten.
Politikerna har sagt ja till nya lägenheter i Lindalen.

En detaljplan för bostäder vid Töresjövägen i Lindalen – vid kommungränsen till Stockholm – har klubbats i kommunfullmäktige.

Detaljplanen ger rätt att bygga flerbostadshus på två till tre våningar. Fem till femton lägenheter anses lämpligt, enligt planförslaget. ”Byggnaderna ska anpassas till topologin genom att trappas och byggas i sutteräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken”, enligt en tjänsteskrivelse.

Området är i dag obebyggt förutom en villa, som används av socialförvaltningen, på en av tomterna.