Grönt ljus för 90-100 hyresrätter i Åkeslund

90-100 hyresrätter kommer att byggas i Åkeslund i Centrala Bromma.
Husen kommer att byggas på vad som i dag är en p-plats. Nya p-platser byggs under husen.
Centrala Bromma kan snart få 90-100 nya hyresrätter.
Det står klart efter att stadsbyggnadsnämnden klubbat detaljplanen för lägenheterna i Åkeslund.
– Det är sådant här vi behöver se mer av i Stockholm, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads - och kulturborgarråd.

Stockholmshem har nu fått klartecken att bygga 90-100 nya hyresrätter i centrala Bromma. Detta efter att stadsbyggnadsnämnden sagt ja till att anta den detaljplan som finns för området.

– Det var ett enhälligt antagande, vilket känns bra, säger Roger Mogert (S) stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Bostäderna kommer att byggas på en yta där det i dag finns en parkeringsplats vid Åkeshovsvägen 10-12. Det blir tre fyravåningshus som vetter mot Åkeshovsvägen, enligt förslaget. Därutöver förelås tre sexvåningshus närmare Stockholmshems befintliga åttavåningshus. Mellan de nya husen planeras för en lummig gård med en lekplats.

Grönt ljus för jätteprojekt vid Islandstorget

Förslaget stötte på en hel del kritik från boende i området när det var ute på samråd förra året. Bland annat uttrycktes en oro för att antalet parkeringsplatser inte skulle räcka till eftersom husen byggs på den befintliga parkeringsplatsen.

Stockholms stad har dock hela tiden menat att den parkeringsplats som finns där i dag inte utnyttjas till max, och att man kommer att kompensera för de platser som försvinner genom att bygga garage under de nybyggda husen. Samtidigt hänvisar man till de mål om bostäder som finns i Stockholm, och att det är hyresrätter som byggs ses som något positivt.

– Det är sådant här vi behöver se mer av i Stockholm. Men samtidigt måste vi givetvis se till att möta de boende i området så att deras boendekvalitet inte sänks, säger Roger Mogert.

Byggstarten är planerad till 2018 och inflyttning tidigast 2020.

Ett Bromma – då och nu