Guide för grannar som vill samverka

Bostad Inbrott och skadegörelse har under en lång tid ökat i flerfamiljshus, enligt polisen. Samtidigt kan grannsamverkan minska brottsligheten.

En guide för grannsamverkan i flerfamiljshus har därför nyligen tagits fram av Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen.

Den innehåller bland annat konkreta tips för att få grannsamverkan att fungera i områden där det från början inte finns ett så stort engagemang.