Härvan i Haninge bostäder växer kraftigt

Haninge bostäder bygger 30 nya hyresrätter på Skansvägen i Vendelsö.
Härvan i Haninge bostäder växer kraftigt.
Christoph Vejde fick sparken som vd i Haninge bostäder i oktober.
Tidigare vd:n Christoph Vejde pekas ut som ansvarig för fusket.
Härvan i allmännyttiga Haninge bostäder växer kraftigt. Sedan 2012 har minst 13 otillåtna så kallade "närståendekontrakt" tilldelats personal eller familjemedlemmar till personal. Detta framkommer i den oberoende granskning som nu presenterats. Christoph Vejde, som blev uppsagd som vd i höst, pekas ut som ansvarig för fusket i utredningen. Både hyresadministratören och administratören får dock en varning, och hyresadministratören är aktuell för omplacering inom bolaget.

Mitt i har tidigare berättat att åtta av Haninge bostäders nya lägenheter i Vega gick bostadskön om intet och gavs till personer som skrev upp sig på en lista i Haninge kommunhus, och att en familjemedlem till en anställd fick en lägenhet i slutet av oktober i år, och då gick före hela kön. Dessutom förbereddes för ett andra ”närståendekontrakt” i det senare fallet.

Efter att Haninge bostäders styrelse fått det senare fallet konstatera beställdes genast en oberoende granskning, bakåt till år 2013, för att ta reda på om fler felaktiga ”interna” uthyrningar gjorts under denna tid.

Omkring 32 000 personer står i Haninge bostäders kö och kötiden är på mellan 8-15 år. Utredningen från advokatbyrån Mannheimer Swartling och revisionsföretaget Ernst & Young visar nu att familjemedlemmar till anställda på Haninge bostäder systematiskt fått gräddfil till hyreskontrakt. Bland annat har en ex-fru till en anställd fått ett hyreskontrakt.


Läs mer: Anställd på Haninges allmännytta fick runda hela bostadskön


Mellan 2013 till 2016 har 12 otillåtna ”närståendekontrakt” upptäckts, och  ytterligare ett fall har hittills hittats från 2012.

Två av de alltjämt gällande närståendekontrakten innehas av personer som i dag jobbar på Haninge bostäder.

Samtliga närståendekontrakt har hanterats av Haninge bostäders administratör, men alla kontrakt utom ett har attesterats av Christoph Vejde, som i slutet av oktober sades upp som vd av styrelsen.

Christoph Vejde har i utredningen bara medgivit att han attesterat fyra ”närståendekontrakt”.

De andra fallen känner han inte till som ”närståendekontrakt”, uppger han.

Eftersom samtliga kontrakt blivit bindande i systemet kan inget kontrakt ogiltigförklaras och samtliga personer som fått hyresavtalen får bo kvar.

Hyresadministratören har försvarat sig med att denne agerat efter direktiv från Christoph Vejde i samtliga av ”närståendekontrakten”.

Hyresadministratören får dock kritik för att den inte uppmärksammat andra personer inom bolaget ledning på de otillåtna kontrakten och kommer få behålla sitt jobb, vad det verkar enligt utredningen.


Läs mer: Åtta hushåll smet före hela bostadskön till Haninge bostäders Vega-lägenheter


Både hyresadministratören och administratören får en varning, och hyresadministratören är aktuell för omplacering inom bolaget.

De anställda som fått lägenheter till sig själv eller till närstående, får inga reprimander.

De anses inte ha haft kännedom om att det som skedde var otillåtet.

Christoph Vejde, som för sju år sedan anställdes som vd, hade en månadslön på 95 000 kronor och skulle behålla den under uppsägningstiden på 18 månader, men utredningen har kommit fram till att anställningsavtalet nu kan hävas och löneutbetalningen upphöra.

”Sammantaget anser vi med beaktande av samtliga omständigheter att det finns skäl att hävda att den tidigare VD:s agerande inneburit ett så grovt åsidosättande av hans åligganden att det kan utgöra grund för hävning av hans anställningsavtal […]”, skriver Mannheimer Swartling i rapporten.

Niclas Lindberg (S), ordförande i Haninge bostäders styrelse, säger att man efter julhelgerna kommer ha en överläggning med Christoph Vejde kring  styrelsens önskan att häva löneutbetalningen.

– Det går ännu inte att säga vad resultatet blir, säger Niclas Lindberg.

Han tycker att styrelsen tagit sitt ansvar och agerat resolut och kraftfullt i fallet.

– Vi har hela vägen varit tydliga med att det är bra att informationen kommit fram, och att det som skett är fel och att vi är beredda att vidta alla åtgärder som krävs. Precis som våra revisorer pekar på behöver vi ta ansvar och säkerställa att vi har tillräcklig dokumentation av alla kontrollåtgärder som ska genomföras. Därför föreslår vi att öka dokumentationen, säger Niclas Lindberg.

Ni skulle ju eventuellt kunna hitta fler utdelade ”närståendekontrakt” om ni undersökt hela Christoph Vejdes tid som vd, han kom 2010. Men utredningen har begränsats till år 2013, varför det?

– Vi behövde ha en avgränsning för att uppdraget inte skulle bli för omfångsrikt. Det antal år som studerats ger oss tillräckligt med underlag för att kunna agera. Jag tror inte konsekvenserna av vad man kommit fram till blivit annorlunda om vi studerat något år till, säger Niclas Lindberg.

Revisorerna på Ernst & Young riktar nu en rad rekommendationer till Haninge bostäder: Inför en antikorruptionspolicy (personal på Haninge bostäder får regelbundet erbjudande om mutor, skriver Ernst & Young) inför en upptäckandekontroll, dokumentera när det tas beslut om att lägga ut en lägenhet i ”Bostad direkt” och se till att dessa bostäder inte ges till närstående, påbörja regelbundna utbildningar inom etik och moral och inför en visselblåspolicy.

Christoph Vejde medger för Mitt i Haninge i ett mejl att bolaget ordnat så att tre anställda gått förbi kön ”i samband med skilsmässa och liknande för att bolaget ut ett affärsmässigt perspektiv ska kunna fungera utan avbräck”. De andra 10 ”närståendefallen” säger han att han inte kände till som otillåtna. Bland annat ger han bolagets ansvarige lägenhetsuthyrare skulden när det gäller sex av fallen, och menar att han i dessa fall signerat kontrakt från uthyraren han tog för givet följde kön.

*Hjälp oss! Vet du mer om oegentligheterna inom Haninge bostäder? Eller inom annan kommunal verksamhet i Haninge? Mejla reporter filip.magnusson@mitti.se eller ring 0735 – 513 120. Du har alltid källskydd och kan vara anonym.

Häng med i Haninge! Få koll på veckans viktigaste nyheter. Prenumerera på Mitt i Haninges nyhetsbrev!