Min lokala hjälte

Haninge i nytt projekt – ska öka tryggheten kvällstid

Haninge kommun har ingått i ett nytt projekt, där ökat samarbete mellan de privata näringsidkarna och den offentliga sektorn ska öka tryggheten.
Haninge kommun har ingått i ett nytt projekt, där ökat samarbete mellan de privata näringsidkarna och den offentliga sektorn ska öka tryggheten.
Haninge kommun har ingått i ett nytt säkerhetsprojekt – Purple flag – där samarbetet mellan näringsliv och offentliga sektorn ska öka tryggheten, framförallt på kvällstid.

Haninge kommun har säkerhetscertifierats enligt Lila flagg, eller Purple flag. Projektet tar främst fasta på tryggare kvällsupplevelser efter klockan 17, och genomfördes som pilotprojekt i nio städer förra året.

Nu blir Haninge, Trollhättan, Falun och Linköping också certifierade. Syftet med den så kallade Purple flag-metoden, enligt Purple flags pressmeddelande, är att få kommunerna att utöka samarbetet mellan privata näringsidkare och den offentliga sektorn.

– Vi är stolta över certifieringen som samtidigt innebär att vi höjer ambitionsnivån för en levande och trygg stadskärna. Vi har ett stort antal satsningar som kommer att öka stadskärnans attraktivitet och samtidigt skapa en trygghetskänsla. Bland annat ska Poseidons torg rustas upp, kulturen ska stärkas, ett stråk som knyter Rudan till stadskärnan ska utredas och flera förtätningsprojekt kommer att ske, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Purple flag uppger att kommunerna i projektet ökat antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp, att renhållningen ökat, fler cykelställ tillkommit liksom bättre skyltning. Även bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och butiker arbetas det med.

Purple Flag har funnits sedan 2006, och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat, enligt Purple flag. Totalt 12 städer är nu certifierade i Sverige.