”Måste ta hänsyn till människor i området”

Alliansen i Haninge menar att projektet i Norra Söderby var alltför stort från början. På bilden Sven Gustafsson (M)
Alliansen i Haninge menar att projektet i Norra Söderby var alltför stort från början.
Sven Gustafsson (M).
Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden I Haninge.
Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden i norra Haninge.
Bostadsprojektet skulle byggas inom det röda fältet.
Lena Hauptman, Johan Lundborg och Carina Andersson har bott i kvarteret i flera år och skapat nätvekret Skogenkvar.nu. 320 namnunderskrifter har man fått in mot projektet.
Nästan hälften av Söderbys invånare har skrivit på namnlistor mot projektet.
Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.
Såhär skulle projektet se ut enligt det ursprungliga förslaget, sedan bantades det ned.
Trepartialliansen har hela tiden tyckt att det ursprungliga bostadsprojektet i Norra Söderby – som nu helt stannat av – varit alltför stort. Det säger Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. "Man måste ta hänsyn till människor som bor i området", säger han.

Ett av Haninge kommuns stora bostadsprojekt, i Norra Söderby, har helt lagts på is och en eventuell ny detaljplan kan ta flera år att ta fram, vilket Mitt i berättat tidigare.

Socialdemokraterna var till slut helt ensam i att vilja gå vidare med ursprungliga planen.

Moderaterna ändrade sig i frågan sommaren 2016 då man förstod att det skulle bli en ”tokexploatering”, säger Sven Gustafsson (M).

– Under hela planprocessen har vi i oppositionen sagt att en sådan här stor exploatering är oacceptabel. Det med hänsyn till grannarna och den enorma trafikökningen på enda vägen ut ur Norra Söderby, säger han.

Sven Gustafsson är också kritisk till att att kommunens utredningar om eventuellt biotopskydd i skogen blev aktuella först efter planarbetet.

– Antingen har man inte gjort utredningarna, eller så har man struntat i det och kommit på att utreda i efterhand. Men man måste alltid ta hänsyn till biotopvärdena, säger han.

Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.

Norra Söderbys befintliga bostadskvarter skulle enligt ursprungliga planen fortsätta in i skogsområdet, men bli flerbostadshus i stället för radhus.

Men framförallt måste man ta hänsyn till de befintliga invånarna, menar han.

– Troligtvis kommer invånarna i Norra Söderby inte behöva oroa sig över några nya bostäder. Jag tror inte det kommer något nytt bostadsförslag, säger Sven Gustafsson.

Men finns det inte risk att ett slopat Söderbyprojekt slår hårt mot kommunens bostadsmål?

– Inte ett dugg. I ett enskilt fall kan man ta hänsyn till ganska många boende och välja att kanske inte prioritera exploatering just där. Man kan inte sätta det mot ett mål om bostäder. Man måste ta hänsyn till människor som bor i området, säger Sven Gustafsson.