Här är det lukrativt att bygga bostäder

Nu täcks byggkostnaderna för bostadsrätter i stora delar av länet – med råge.
Nu täcks byggkostnaderna för bostadsrätter i stora delar av länet – med råge.
Nu är det lönsamt att bygga bostadsrätter även i länets ytterkanter. Därmed kan bostads­byggandet ta fart, menar Boverket.

Enda hindret i dag är oviljan att släppa till mark.

– Lönsamheten stiger överallt, vilket innebär att större och större markområden inkluderas, säger Olle Netzell, analytiker vid myndigheten Boverket och författare till den nya rapporten.

Nu täcks byggkostnaderna för bostadsrätter i stora delar av länet – med råge. Mest vinst finns att hämta i centrala Stockholm, för att sedan, grovt sett, sjunka med avståndet från innerstaden. I några områden är det inte lönsamt alls att bygga, som delar av Södertälje, Tumba och Haninge.

Skillnaden är stor jämfört med 2009, det tidigaste året som ingår i undersökningen. Då var det långt ifrån i alla kommuner som det gick att göra en vinstaffär.

Upplands Väsby, Upplands-Bro, Botkyrka och stora delar av ­Järfälla och Vallentuna är några exempel.

– 2009 nåddes bottennoteringen för lönsamheten, sedan tuffar det uppåt. De senaste två åren har det hänt mycket, säger Olle Netzell.

Förklaringen är bostadspriserna.

– Det blir mer och mer lönsamt att bygga i takt med stigande bostadspriser.

I rapporten ställs priserna på nybyggda bostadsrätter mot alla byggkostnader som löner, material, maskiner och projektering. Markpriset ingår inte i byggkostnaden. Betalningsviljan varierar stort, däremot inte kostnaderna.

Men att det går att tjäna pengar räcker inte. Det måste finnas mark att bygga på.

– Det är svårt att hitta. Vi är rätt återhållsamma med att utveckla den befintliga bebyggelsen av olika skäl, som bevarande av kulturmiljö, grönområden och att man vill ha en viss täthet på bebyggelsen.

Det är, och har varit, mest lönsamt att bygga i innerstaden, men:

– I stort sett varenda liten markbit är tagen i anspråk, vilket gör att det är svårt att få tillstånd att bygga där.

I de perifera delarna är det lättare att bygga, men där har det inte varit lika lönsamt.

Hur har det påverkat byggandet?

– Jag skulle vilja hävda att det har inneburit att det inte byggts så mycket. Att det nu har blivit lönsamt i betydligt större områden kan förklara varför byggandet har kommit igång.

Vändningen kom 2013. Byggandet av bostäder i länet satte då fart igen efter två års nedgång och nådde nivåer som inte setts sedan miljonprogramåren. Det ser ut att fortsätta öka i år, enligt Boverkets senaste prognos från i höstas. Men det är inte tillräckligt, som vi berättar i en notis till höger.

Om du blickar framåt fem år. Hur tror du lönsamheten har förändrats?

– Går räntan upp till exempel kan priserna gå ner och kartan krympa. Det är spekulationer, men kan mycket väl bli verklighet, säger Olle Netzell.