Här är finalisterna i stadsmiljöpriset

Stadsmiljö
Den gamla telegrafvillan på Stockholmsvägen
Stadsmiljö
Dalenumkajen.
Lidingö stad
Tåteln 6 på Norrkroken.
De tre finalisterna till 2018 års stadsmiljö representerar helt olika stilar. En av de tävlande är den gamla telegrafvillan som renoverats till en flerfamiljsnbostad med sex lägenheter.

Lidingös stadsmiljöpris delas ut för att skapa lite stjärnglans över arkitekturen på ön. Året delas ut vartannat år, i år delas det ut för tredje gången. Nu har tre finalister vaskats fram. Bland de tre får nu Lidingöborna rösta fram sin favorit.

Dalénumkajen…

… är en allmän plats som gör att människor lätt kan komma nära och utnyttja närheten till vattnet. Juryn menar att kajens utformning anknyter till historiska epoker; som skärgården och som industriarvet i Dalénumområdet.

Arkitekt/landskapsarkitekt: Ramböll, Ulf Nordfjell

Tåteln 6…

… är en nybyggd familjevilla. Juryn valde villan för att den kombinerar en klassik villaform med ett modernt arkitektoniskt uttryck. Dessutom är den väl placerad och smälter fint in i naturen rumtomkring.

Arkitekt: Elding Oscarson Arkitekter AB

Kvarnlyckan 4…

…är en gammal telegrafvilla byggd 1911. Här fanns både telegraf och poststation.Nu har byggnadern renoverats om till ett flerfamiljshus med sex lägenheter. Juryn valde villan för den varsamma renoveringen där hantverk och hänsyn till kulturhistoriska värden varit i fokus. Men utan att man tummat på moderna krav på standard.

Arkitekt: Ivar Callmander

Arkitekt för renoveringen: Arkoplan

Rösta fram din favorit

Alla Lidingöbor kan rösta fram till 15 oktober.

Juryn som valt ut kandidaterna består av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock, Anna Legeby, Sveriges arkitekter, Marianna Råberg, Lidingö hembygdsförening, Fredrik Zachrisson, arkitekt, Buster Rönngren, arkitektstudent, Agneta Tarnadi, bygglovschef på Lidingö stad.