Min lokala hjälte

Här kan det bli en skyskrapa

Signalisten vill bygga ett 24 våningar högt bostadshus med hyresrätter i Bagartorps centrum.
Två äldre hus får stryka på foten och rivas för att ge plats åt det nya höghuset.

24 våningar högt och fyllt med cirka 140 hyresrätter – så tänker sig Signalisten att den nya bostadsskrapan i Bagartorps centrum ska se ut. Nu går detaljplanen ut på samråd så att Solnaborna och andra berörda får tycka till.

– Tanken är att två befintliga äldre hus med lokaler i ska rivas och lämna plats för att bygga högt. Ett högt hus sätter Bagartorp på kartan. Vi vill visa att identitetsskapande höga hus även kan innehålla hyresrätter, säger Catarina Johansson Nyman, vd på Signalisten.

Redan idag finns flera höghus i centrumet, men det nya skulle bli 10 våningar högre.

– Vi behöver ett ordentligt tillskott av nya hyresrätter då efterfrågan på bostäder är stor. Genom att bygga på höjden så kan man tillvarata mark som ligger i anslutning till bra kommunikationer och grönområden, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Även Besqab har planer på att bygga bostadsrättslägenheter i anslutning till Signalistens höghus, enligt Signalisten