Min lokala hjälte

Här kan du få takterrass med havsutsikt

Bostadsrätterna med takterrasser får den här utsikten över inloppet till Stockholm.
Bostadsrätterna med takterrasser får den här utsikten över inloppet till Stockholm.
Kontorshusen i Nacka strand ska nu börja byggas om till flerbostadshus. 30 av de 268 bostadsrättslägenheter får takterrass.
Kontorshusen i Nacka strand ska nu börja byggas om till flerbostadshus. 30 av de 268 bostadsrättslägenheter får takterrass.
Takterrass. Havsutsikt.
Byggföretaget Skanska och investmentbolaget Carlyle satsar drygt 1,2 miljarder kronor för att bygga om kontorshuset i Nacka strand till flerbostadshus, ett projekt bolagen kallar The view, "utsikten" ungefär översatt.
Förmodligen krävs en rymlig plånbok för att flytta in, samtliga knappt 300 lägenheter blir bostadsrätter.

Byggnaden är i dag ett kontorshus beläget vid vattnet men är tänkt att byggas om till bostadshus.

Skanskas plan enligt ett pressmeddelande som skickades ut i fredags är att bygga om och också bygga på det befintliga kontorshuset.

Flerbostadshuset planeras att bli tolv våningar högt och ska bestå av 268 bostadsrätter. 236 lägenheter får havsutsikt, 30 lägenheter får takterrasser.

Projektet innefattar även tio så kallade townhouses i etage, med egen ingång och uteplats.

Byggnadsarbetet ska enligt pressmeddelandet inledas omgående och  ska stå färdigt etappvis från sommaren 2018 till hösten 2019.

Detaljplanen för Nacka strand antogs av kommunfullmäktige i Nacka våren 2015 men överklagades till mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagan och planen vann laga kraft i somras.

Skanska är byggherre i området. Nacka kommun ansvarar för att vägar, va-nät och parker med mera byggs ut.

Tanken är att Nacka strand ska utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service. Totalt beräknas 1 500 nya bostäder byggas i Nacka strand.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har sökt en kommentar från Skanska men ingen av de ansvariga för projektet gick att nå under fredagen.

Läs mer: Nacka planerar för 10 000 nya lägenheter.

Läs mer: Så vill politikerna bygga nytt på gammalt sätt i Nacka.

Läs mer: Så kan Nacka få en ny skyline.