Fler får hjälp av kommunen med bostad

Genrebild på Botkyrka kommunhus i Tumba. Foto: Anna Z Ek
Botkyrka kommun definierade 627 personer som hemlösa.
Fler får hjälp till bostad än tidigare. En ny rapport visar att 627 Botkyrkabor definierades som hemlösa i höstas.
– Men majoriteten av de här personerna har ett boende, säger socialchefen Marie Lundqvist.

Botkyrka kommun kartlägger med jämna mellanrum hur det ser ut med bostad för personer som behöver insatser från socialförvaltningen och av olika anledningar har svårt att få bostad. Det kan till exempel handla om personer med missbruksproblem, funktionsnedsättningar eller nyanlända personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Våren 2016 rapporterades 535 personer som hemlösa i Botkyrka och på hösten 627 personer.

– Ökningen från vår till höst beror framförallt på att kommunen tagit emot nyanlända, säger Marie Lundqvist.

Förra året blev Botkyrka kommun anvisade 157 personer från staten enligt bosättningslagen. Det betyder att kommunen skulle ta fram boende till personerna, vilket också skett genom antingen bostad i modulbostäder eller i Botkyrkabyggens ordinarie bestånd.

Kommunen gör kartläggningen för att få underlag till planering. Framförallt är socialförvaltningen intresserad av att se hur många barn som berörs för att kunna göra riktade åtgärder mot barnfamiljer.

Kommunen följer Socialstyrelsens definition av hemlöshet som är vid. Bland de 627 personerna i ögonblicksbilden från i höstas var 81 personer definierade i kategorin ”akut hemlöshet”. För 18 personer fanns för tillfället vid mätningen ingen lösning medan övriga 63 personer tillfälligt bodde på exempelvis vandrarhem, hotell eller i skyddade boenden (exempelvis hos kvinnojouren).

Allra flest, 416 personer, av de som definierades som hemlösa bodde dock i långsiktiga boenden som träningslägenheter eller genom kontrakt som kommunen tagit fram.

– Tanken är att personerna senare ska kunna ta över kontrakten, säger Marie Lundqvist.