Här byggs höghus – men hyresrätterna slopas

Kommunens tomt på Mässan-området kan få ett höghus - men sannolikt inga hyresrätter.
Kommunens tomt på Mässan-området kan få ett höghus - men sannolikt inga hyresrätter.
Hyresrätterna på Mässan-området kan slopas.
Men planerna på höghuset lever.
Det står klart när Sollentuna kommun bjuder ut sin tomt i området till försäljning.

Förra veckan jämnades de sista resterna av Sollentunamässan med marken, och inom kort kommer det stå klart hur den centrala platsen ska utformas.

Under hösten kommer Sollentuna kommun att presentera ett förslag till ny detaljplan för området – som bland annat ska bebyggas med omkring 600 nya bostäder, ett hotell och en skola.

Men redan nu finns vissa ledtrådar om vad som komma skall.

I veckan tog stadsbyggnadsnämnden beslut om en markanvisningstävling för den tomt som Sollentuna kommun förfogar över.

I kommunens kvarter, som ligger ungefär vid parkeringen utanför Netto, föreslås 150 – 200 bostäder, en förskola och lokaler i bottenvåningen.

 

Dessutom föreslås ett högre hus i kvarteret – något som varit på tal i många år. Även på Skanskas tomter finns planer på ett antal högre hus.

– I planarbetet kommer vi att pröva lite olika nivåer på ett antal högre hus på mäss-området. Är det någonstans det är rimligt att pröva högre hus i Sollentuna är det här, säger Thomas Ardenfors.

I riktlinjerna till markanvisningstävlingen föreslås det att pris och gestaltning ska värderas lika högt, och Thomas Ardenfors trycker hårt på vikten av att få till en bebyggelse som håller stilen.

–  Vi har inget intresse av att hitta någon som kan bygga ett hus som sticker ut för sakens skull, eller att göra en snabb affär. Vi kommer att bevaka frågan om gestaltning extra för att säkerställa att det blir något som känns långsiktigt hållbart, säger han.

Däremot finns inga krav på upplåtelseform i tävlingens kriterier, något som går stick i stäv med det intentionsavtal som slöts mellan Sollentuna kommun och Skanska sommaren 2016.

I avtalet stod det att Sollentuna kommun skulle bygga 3500 kvadratmeter (BTA) hyresrätter på den aktuella tomten.

– Det här är ett svek från den politiska majoriteten i Sollentuna. Kommunen åtog sig att bygga ett 50-tal hyresrätter här, och ställer man inte krav på upplåtelseform kommer resultatet med 100 procents säkerhet bli bostadsrätter säger Joakim Jonsson, (S), andra vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

”Det här är ett svek från den politiska majoriteten i Sollentuna”

Joakim Jonsson (S)

Varför är det viktigt att bygga hyresrätter just här?

– Även om det finns många hyresrätter på Malmvägen är det viktigt med olika upplåtelseformer i varje nytt projekt, annars riskerar man att skapa en känsla av ”ena sidan om vägen kontra andra sidan av vägen”, säger Joakim Jonsson.

Anledningen till att Sollentuna kommun stryker kravet på upplåtelseform är byggnadsteknisk, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Bebyggelsen på den här tomten lämpar sig inte att splittas mellan olika upplåtelseformer. Det kan vara vilken form som helst, men det måste vara samma upplåtelseform genomgående. Därför går vi ut med fri form i tävlingen, säger han.

Detta har fått kritik av (S) i Sollentuna, hur ser du på det mot bakgrund av att efterfrågan på hyresrätter är stor?

– Det finns redan idag en övervikt av hyresrätter i området, och givet att Sollentunahem ska bygga 1500 hyresrätter de kommande åren, och andra aktörer ytterligare fler, är försörjningen med hyresrätter omhändertagen med råge, säger Thomas Ardenfors.