Högsta instans kollar mäklare

Bostad Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp två fall för att reda ut hur Fastighetsmäklarinspektionen delar ut påföljder till mäklare – med anledningen av den nya Fastighetsmäklarlagen.

I ett av fallen har en mäklare från Lidingö fått en erinran för att vid två tillfällen inte skrivit in i journalen när hans uppdrag upphörde. Kammarrätten gick på inspektionens linje.

I det andra fallet gav Fastighetsmäklarinspektionen en mäklare från ett annat län en varning för att inte ha skrivit in ett bud i anbudsförteckningen, vilket kammarrätten ändrade till en enrinan som är en mildare form av kritik.

Högsta förvaltningsdomstolen tar årligen upp cirka 2 procent av de fall som kommer in.

36,2

megawatt. Under 2014 installerades solceller i Sverige motsvarande den effekten. För fjärde året i rad har den svenska sol­cells­marknaden fördubblats, enligt Energimyndigheten.