Husägare stämmer kommunen på 17 miljoner

När huset var färdigbyggt fick Peter Larsson bygglovet upphävt.
När huset var färdigbyggt fick Peter Larsson bygglovet upphävt.
Huddingebo byggde sitt drömhus och fick sedan bygglovet indraget. Nu stämmer han kommunen på 17 miljoner kronor.

  Tydligen kan man inte lita på bygglov utfärdade av kommunen. Jag står här med ett hus som inte följer detaljplanen och som jag måste riva, annars får jag betala vite, säger husägaren Peter Larsson.

Han har nu stämt kommunen på 17 miljoner kronor.

– Det är ett arkitektritat hus och en helhetskonstruktion. Det går inte bara att riva bort ett hörn eller så. Här måste man bygga nytt från grunden i så fall och det kostar, motiverar han summan.

Tänkte att det löser sig

Han ansökte i början av 2008 om bygglov på en tomt i Segeltorp och fick ja av kommunen i september. Men ett år senare, när huset i stort sett var färdigbyggt, överklagades beslutet av flera grannar. Länsstyrelsen gjorde en annan bedömning än byggnadsnämnden och upphävde bygglovsbeslutet.

– När jag fick veta att det dragits tillbaka kunde jag inte ta in det, det var för overkligt och jag tänkte hela tiden att ”det kommer att lösa sig”. Jag hade ju betalat kommunen tiotusentals kronor för att de skulle granska ärendet och ge mig ett expertutlåtande och så fick jag ett bygglov som inte höll för granskning i högre instanser.

Peter Larsson överklagade länsstyrelsens beslut men fick avslag och bestämde sig för att stämma kommunen. Men när tingsrätten i november förra året prövade kommunens ansvar fann man inte att kommunen hade handlat vårdslöst eller gett husbyggaren några felaktiga råd när den fattade bygglovsbeslutet.

Vanligt med olika bedömning

Camilla Adolfsson, chef på bygglovsavdelningen, menar att det är vanligt att man inom myndighetsvärlden gör olika bedömningar. I det här fallet har kommunen gjort en och länsstyrelsen en annan.

– Det vore konstigt om kommunen skulle betala skadestånd så fort någon annan instans fattar ett annat beslut, då skulle ju kommunen aldrig våga fatta några beslut alls, säger Camilla Adolfsson.

Men hon medger att husbyggare Peter Larsson hamnat i en knepig sits.

– Det var en brist i den gamla plan- och bygglagen, PBL. Bygglovsbeslut vann inte laga kraft, så länge de bara prövats av byggnadsnämnden utan som byggherre byggde man på egen risk så länge ingen överinstans hade prövat beslutet. Och så var det tidigare för alla som sökte bygglov.

Varför hade grannarna inte blivit delgivna bygglovet?

– Kommunen hade ingen skyldighet att göra det enligt den gamla lagen. Beslut om lov behövde bara skickas till sökande samt till part som yttrat sig i ärendet.

Lagstiftningen ändrades 2011 för att få igenom ett bättre skydd för den som ansökte om bygglov.

– Det är förstås alltid tråkigt när någon drabbas så här, men i dag behöver man inte känna oro för att den här typen av situation ska uppstå.

Peter Larsson har överklagat tingsrättens dom och nu inväntar parterna prövning i Svea hovrätt. Kommunen har också gett Peter Larsson ett föreläggande om rivning.

– Vi har gett förslag på förändringar för att bygglov ska kunna ges, men Peter Larsson har inte visat intresse för det och då återstår bara rivning, säger Camilla Adolfsson.