S i Husby stödjer hyresgästernas kamp

Husby Socialdemokratiska förening stödjer hyresgästerna i D.Carnegie & Co:s fastigheter som protesterar mot hyresvärdens affärsmetoder.

Mitt i Kista har skrivit om hyresgästernas protester mot hyresvärden och i torsdags tågade hyresgästerna mot Carnegies kontor i Husby i protest mot eftersatt underhåll och höjda hyror efter renoveringar.

Nu ställer sig Husby Socialdemokratiska förening bakom hyresgästernas kamp mot D.Carnegie & Co.

I ett pressmeddelande skriver de att hyreshöjningarna skapar oro för hyresgästerna.

”Husby Socialdemokratiska förening stödjer Husbybornas synpunkter och vill se en dialog mellan de boende och bolaget Carnegie samt att parterna (Hyresgästföreningen och Carnegie) kommer överens så att det kommer de boende till del”, skriver de i ett pressmeddelande.