Huspriserna närapå fördubblade på tio år

Jesper Magnusson, mäklare på Lidingö, en av de kommuner där huspriserna ökat mest. Lidingö lockar genom att vara en ö nära stan utan genomfartstrafik, menar han, men även det knappa utbudet är en förklaring till prisökningen.
Jesper Magnusson, mäklare på Lidingö, en av de kommuner där huspriserna ökat mest. Lidingö lockar genom att vara en ö nära stan utan genomfartstrafik, menar han, men även det knappa utbudet är en förklaring till prisökningen.
Snittpriset för ett hus i länet har stigit med 76 procent i länet det senaste decenniet.

Men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Lokaltidningen Mitt i har hela listan.

Priserna för ett hus i länet har i genomsnittt stigit med över 1,7 miljoner på tio år – eller 76 procent.

Spannet i länet är stort och sträcker sig mellan en ökning på 46 procent och 164 procent.

Mest har priserna gått upp i Solna. Där såldes bara 18 villor under förra året.

– Det är ett stort intresse för hus här. Det är väldigt få försäljningar. När det väl kommer ut hus pressas priserna upp, säger Manuel Campos vid Svensk Fastighetsförmedling i Solna, och fortsätter:

– Solnas läge är bra, väldigt nära stan. Samtidigt tror jag den låga kommunalskatten också är en bidragande orsak. Det är många kapitalstarka som söker sig hit.

Förutom i Solna har priserna mer än fördubblats i ytterligare två kommuner: Danderyd och Lidingö.

– Det byggs inte mycket här. Ett litet utbud ger ett högre pris, säger Jesper Magnusson, ägare till Fastighetsförmedling AB på Lidingö och vice ordförande i branschorganisationen Mäklarsamfundets Stockholmskrets.

Han tar som exempel att sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat med 11 procent i kommunen, enligt siffror från Mäklarsamfundet. Det är näst sämst i länet efter Danderyd.

Samtidigt lockar Lidingö genom att vara en ö nära stan utan genomfartstrafik, menar han.

– De som köper villor här har ofta bott i en bostadsrätt i innerstaden. När man vill flytta till en villa tar man steget till Lidingö.

De senaste årens värdeökningar kan förklaras med olika politiska och samhällsekonomiska förändringar: räntenivåer, reallöneökningar och skatter. Men flera av dessa går inte att upprepa.

– Till exempel kan man inte avskaffa fastighetsskatten en gång till. Det är inte heller möjligt att sänka räntorna lika mycket igen, säger Martin Flodén, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, som spår att priserna kommer att stiga betydligt mindre de närmaste tio åren.

Även om den svenska bostadsmarknaden har sett en uppgång i nivå med krisande länder som Spanien och Irland finns det saker som talar för att vi ska slippa en bubbla här.

– I Sverige har vi inte byggt lika mycket som i de länderna, här är efterfrågan fortfarande tillräckligt stor för att hålla priserna uppe.

Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, tror inte på en bubbla, men inte heller på fortsatta ökningar i samma takt som de senaste 10–20 åren.

Om den närmaste framtiden säger hon så här:

– Vi tror att marknaden kommer att vara stabil under 2013, om inte utvecklingen på arbetsmarknaden försämras eller bankerna skärper kraven för bolån.

– Det är ett stort tryck på bostadsmarknaden i hela Stockholmsregionen med tanke på alla jobb som finns här och den stora inflyttning som detta genererar.

Fakta

Kraftig ökning