Hyresgäster tar strid – vill köpa själva

Vanja Welin-Berge är en av hyresgästerna på Västervägen i Häggvik som vill ombilda.
Vanja Welin-Berge är en av hyresgästerna på Västervägen i Häggvik som vill ombilda.
Sollentunahems ansökan om dispens ska avgöras i domstol.
Sollentunahems ansökan om dispens ska avgöras i domstol.
Sollentunahem vill sälja 2000 lägenheter till andra fastighetsägare.
Men fyra bostadsrättsföreningar vill istället ombilda – och i slutet av oktober ska frågan avgöras i domstol.
– Man kan fråga sig om det är ett sätt att kringgå hembudsrätten, säger Set Svanholm på Västervägen i Häggvik.

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att Sollentunahem ska sälja omkring 2000 lägenheter. Därför har Sollentunahem ansökt om dispens från den så kallade hembudsskyldigheten – vars utgångspunkt är att hyresgäster som anmält intresse att ombilda ska ha förköpsrätt.

När bolagets ansökan inkom till Hyresnämnden hade fyra bostadsrättsföreningar registrerat intresse för ombildning, bland annat brf Skälbysångaren som bildades 2006 av hyresgästerna i en fastighet på Västervägen i Häggvik.

Brf Skälbysångaren utgörs av fastigheten Sångaren 06 på Västervägen i Häggvik.

– Vi har väntat länge, och periodvis har vi haft en uppslutning på 100 procent för att ombilda. Vi kommer att bestrida Sollentunahems ansökan om dispens. Man kan fråga sig om det är ett sätt att kringgå hembudsrätten, säger Set Svanholm, ordförande i brf Skälbysångaren till Mitt i Sollentuna.

”Vi kommer att bestrida Sollentunahems ansökan om dispens”

Set Svanholm, brf Skälbysångaren

Även Brf Annero och brf Kärleksbacken i Rotsunda, som också ingår i den kvartett som omfattas av dispensen, har kämpat länge för att ombilda.

I sin ansökan om dispens argumenterar Sollentunahem för att överlåtelsen av de 2000 lägenheterna till helägda dotterbolag är en ”koncernintern omstrukturering” och inte en ”traditionell överlåtelse av fastigheterna på marknadsmässiga villkor”.

Därför är de inte skyldiga att erbjuda ett hembud enligt Ombildningslagen, hävdar Sollentunahem.

Sollentunahem hävdar också att det inte är försäljningen av de 2000 lägenheterna som ligger bakom initiativet att dela upp just dessa fastigheter i separata bolag.

”Delningen av Sollentunahem syftar till att åstadkomma en mer ändamålsenlig förvaltning av tillgångarna och syftar således inte till en avyttring av Kommunens tillgångar”, skriver bolagets vd Martin Lindfors i ansökan till Hyresnämnden.

”Delningen av Sollentunahem syftar till att åstadkomma en mer ändamålsenlig förvaltning av tillgångarna och syftar således inte till en avyttring av Kommunens tillgångar”

Martin Lindfors, vd Sollentunahem

Maria Stockhaus (M), ordförande i Sollentunahems styrelse, utvecklar ståndpunkterna:

–  Det har funnits en diskussion om att behålla balansen mellan olika upplåtelseformer i Sollentuna. Den här affären är också en del av ett större investeringspaket där Sollentunahem ska bygga 1500 nya hyresrätter, säger hon.

Brf Malmparken, som är den fjärde föreningen som dispensen gäller, har även de tagit strid för att få ombilda istället för att byta värd.

I ett yttrande till Hyresnämnden kallar de Sollentunahems argument om hyresmarknaden för politiskt grundade –  och menar att de därför saknar juridisk relevans.

Brf Malmparken hävdar också

* att överföringen av de aktuella fastigheterna till dotterbolag är en förberedelse inför en försäljning och inget annat.

* att Sollentunahems ansökan om dispens går stick i stäv med den politiska överenskommelsen för mandatperioden 2014-2018 om att fortsätta underlätta för ombildning till bostadsrätter.

Sollentunahem står dock fast vid att den principen fortfarande gäller – förutsatt att fastigheten i fråga anses lämplig att ombilda.

Maria Stockhaus (M), ordförande i Sollentunahem.

Vad är det som göra att dessa exempel är olämpliga?

 – Vi har i första hand tittat på de fastigheter där det inte funnits intresse för att ombilda. När det gäller föreningen på Malmvägen har de redan haft chansen tidigare, men då fanns det inget intresse. Det väger in. Den nuvarande föreningen bildades dessutom efter att Sollentunahem tog beslutet att sälja, säger Maria Stockhaus.

Ni skriver att delningen av Sollentunahem inte syftar till en ”avyttring av kommunens tillgångar”. Hade ni genomfört den här förändringen om ni inte hade den avsikten?

– När det gäller verksamhetsfastigheterna finns det förvaltningstekniska skäl, men när det gäller bostadsfastigheterna är försäljningen det huvudsakliga skälet, säger Maria Stockhaus.