Hyresgäster vann tvist mot Sollentunahem

Vanja Welin-Berger är en av hyresgästerna i brf Skälbysångaren som vann i Hyresnämnden
Vanja Welin-Berger är en av hyresgästerna i brf Skälbysångaren som vann i Hyresnämnden
Sollentunahem fick delvis avslag på sin ansökan om dispens från hembudsskyldigheten.
Sollentunahem fick delvis avslag på sin ansökan om dispens från hembudsskyldigheten.
Sollentunahem får inte sälja tre fastigheter utan att först fråga de hyresgäster som vill ombilda.
Det beslutade Hyresnämnden igår.

Mitt i har tidigare berättat att Sollentunahem ska sälja cirka 2000 lägenheter.

För att kunna genomföra affären har bolaget ansökt om dispens från den så kallade hembudsskyldigheten vars utgångspunkt är att hyresgäster som anmält intresse att ombilda ska ha förköpsrätt.

Ansökan gäller fyra bostadsrättsföreningar som registrerat intresse för att ombilda – och en generell ansökan som gäller alla lägenheter där det ännu inte finns något registrerat intresse.

Igår kom domen från Hyresnämnden i Stockholm.

När det gäller två av de fyra föreningarna som ställt sig på kö för att ombilda beviljar domstolen Sollentunahems ansökan om dispens: Brf Annero och brf Kärleksbacken i Rotsunda.

Domstolen motiverar beslutet med att dessa fastigheter kommer att finnas kvar i Sollentunahems ordinarie bestånd.

För de övriga två förenignarna – Brf Skälbysångaren och Brf Malmparken – får Sollentunahem avslag.

Eftersom dessa på sikt ska säljas till en extern aktör kan Sollentunahems begärda överlåtelse till dotterbolaget ”försvaga föreningarna ställning vid en vidareöverlåtelse”, skriver Hyresnämnden.

Dessutom säger domstolen nej till bolagets generella ansökan eftersom en lagen bara medger att man ansöker om dispens för en fastighet där det redan finns en intresseanmälan.