Inga hyresrätter färdigställs på Värmdö

Bostad bostadsmarknad bostadsbyggande mäklare
Enligt Värmdös prognos ska 327 bostäder färdigställas under 2019.
327 bostäder ska färdigställas på Värmdö i år. Inga av dem är hyresrätter – trots att kommunen ser att behovet finns.
Samtidigt spår kommunen att befolkningstillväxten framöver kommer att minska och bostadsmarknaden mattas av.

Värmdö är en av de tio kommuner i Stockholms län där man bygger flest bostäder. Enligt kommunens prognos ska 327 bostäder färdigställas under 2019.

Det är mindre än vad kommunen har växt de senaste åren då ungefär 500 bostäder per år har producerats, under den stora boomen i Porslinskvarteren, säger Moa Öhman, översiktsplanechef på Värmdö kommun.

De bostadsprojekt inom nyproduktion som väntas bli klara är 70 bostäder i Ösby Sjöpark, 150 bostäder i Brunn vargbacken, 60 bostäder i Strandviks flyglar, 31 bostäder i Porslinskvarteret-Lanterninhuset, samt 16 bostäder i seniorboendet Djuröhemmet.

Enligt kommunens egna mål ska man verka för en genomsnittlig tillväxt på cirka 400-550 bostäder per år under perioden 2018-2022. Utöver nyproduktion tillkommer även villor som privatpersoner bygger.

Totalt innebär det att vi bör närma oss en byggnation på 400 bostäder även i år, säger Moa Öhman.

Inga hyresrätter färdigställs

Hon ser ett generellt behov av fler bostäder i hela regionen. Dessutom behövs billiga bostäder som kan matcha efterfrågan.

– Som kommun ser vi också ett behov av hyresrätter och lite större hyresrätter, säger Moa Öhman.

Trots det kommer inga hyresrätter att färdigställas under 2019. Däremot har kommunen projekt med hyresrätter som väntas kunna påbörjas snart. Enligt Moa Öhman finns det inga mål kring andelen hyresrätter som ska byggas men däremot mål om ett blandat bostadsbestånd.

– Det växlar såklart över åren vad som byggs och just detta år så kommer det inte färdigställas några. Kommunen kan inte heller styra vilken typ av bostäder som ska byggas av privata exploatörer om det inte är så att vi äger marken. Däremot kan vi visa vilket behov vi ser och styra mot det genom dialog och markanvisningar när vi själva äger mark.

”Bostadsmarknaden mattas av”

Enligt Moa Öhman förväntas det byggas ungefär lika många bostäder 2020 som 2019. Men utfallet beror också på vad som händer med bostadsmarknaden generellt.

– Befolkningsprognosen som vi tog fram 2018 visade på en högre befolkningsökning de närmsta åren än vad den som vi kommer att ta fram i år troligtvis kommer ha. Vi drar ner på antaganden om bostäder för vi tror att generellt så mattas bostadsmarknaden av. Även om vi fortsatt har en hög tillväxt är den inte lika stark som den har varit de senaste åren.