2000 hyresrätter kommer inte säljas

Sollentunahem. Beslut om försäljningen av 2000 av Sollentunahems bostäder skjuts upp på framtiden. I kommunfullmäktige under torsdagen röstades förslaget ner av oppositionen.
Beslut om försäljningen av 2000 av Sollentunahems bostäder, bildande av koncernbolag och nya ägardirektiv skjuts upp på framtiden. I kommunfullmäktige under torsdagen röstades förslaget ner av oppositionen.
Det blir ingen försäljning av Sollentunahems 2000 hyresrätter. Inte än i alla fall. Oppositionen röstade mot majoritetens förslag i kommunfullmäktige i torsdags.
Utanför demonstrerade hyresgästföreningen.

I torsdags skulle beslut tas i kommunfullmäktige om försäljningen 2000 hyresrätter från Sollentunahem  AB, bildandet av ett koncernbolag där flera kommunala bolag skulle ingå och en flytt av Sollentunahems kommersiella lokaler till ett nytt kommunalt bolag. Här ingick även byggandet av 1500 nya hyresrätter. För förslaget var styrande majoriteten Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med stöd av Centerpartiet.

Till Mitt i har kommunalrådet Henrik Thunes (m) tidigare i höst berättat om varför majoriteten vill sälja:
– Förslaget är resultatet av diskussioner och utredningar som pågått under de senaste två åren. Det handlar om att möta de stora investeringsbehov kommunen står inför för att utöver bostäder även investera i förskolor, skolor och omsorgsboenden.

Men det blev annorlunda under torsdagskvällen. Oppositionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sollentunapartiet i spetsen gick emot förslaget som nu skickas på återremiss och tas upp vid ett senare tillfälle.

Socialdemokraternas gruppledare Freddie Lundqvist (S) var skeptisk till koncernbildningen och undrade om den har att göra med att kommunen lättare vill plocka ut pengar från egna bolag för att finansiera annat. Sedan var han skeptisk till förfarandet, som framkommer i partiets tidning i efterhand:

– Handlingar presenterades inte förrän till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november, alltså bara tre veckor innan nu kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.

Johnny Rönnberg, gruppledare från Sollentunapartiet, menar att Sollentunahems ekonomi är så pass stabil att de inte behöver sälja.
”Vi får inte heller glömma att ett av majoritetens främsta argument, att Sollentunahem måste sälja för att bygga, faller rätt platt när Sollentunahem har nära två miljarder i kassan. När man har två miljarder behöver man inte sälja för att bygga.”, skriver han på sociala medier efter mötet i kommunfullmäktige.

Vi vill försöka undvika att kommunen tar höga lån och skuldsätter sig

Centerpartiets ordförande Lars Kallander menar däremot att försäljningen, bildandet av nya bolag och nya ägardirektiv är nödvändig för att möta behovet av nya bostäder. Han tror att förslaget går igenom i kommunfullmäktige den 15 december.
–   Vi vill försöka undvika att kommunen tar höga lån och skuldsätter sig vilket skulle betyda högre kostnader för Sollentunaborna. Det finns redan finns en majoritet som är för det här så förslaget så det kommer att gå igenom. Vi tycker att vi ska ta ett ansvar, därför är vi med majoriteten, säger han.

Utanför kommunhuset i torsdags hade flera demonstranter samlats från Hyresgästföreningen, med sig hade dem 400 namnunderskrifter mot förslaget av försäljningen.