Så många hyresrätter blev borätter på 25 år

Hyresbeståndet i Nacka har på 25 år minskat med drygt ett Kvarnholmen
Hyresbeståndet i Nacka har på 25 år minskat med drygt ett Kvarnholmen
Drygt ett Kvarnholmen av hyresbeståndet i Nacka har ombildats till bostadsrätter senaste decennierna.
Samtidigt har antalet bostadsrätter ökat med knappt fyra Kvarnholmen.

Statistiska centralbyrån har tagit fram statistik åt Mitt i över antalet hyreslägenheter som har ombildats till bostadsrätter sedan 1991.

Under 25 år, 1991 till 2016, har knappt 4 400 hyresrätter i Nacka ombildats till bostadsrätter.

Ny stadsdel

Det kan jämföras med att 3 000 nya bostäder ska byggas på Kvarnholmen, den nya stadsdel som växer fram i Nacka vid inloppet till Stockholm.

Under perioden 1991–2016 har samtidigt antalet hyresrätter i Nacka minskat med nästan en fjärdedel, från 9 883 till 7 521 hyreslägenheter.

De bostäder som ökat i antal i Nacka enligt SCB är bostadsrätter och äganderätter, som villor och radhus.

Kraftigast ökning

Allra kraftigast har ökningen varit av bostadsrätter. 2016 fanns 19 069 bostadsrätter, en ökning med 147 procent jämfört med 1991, eller knappt fyra Kvarnholmen.

Ökningen av antalet äganderätter har inte varit lika kraftig. 2016 fanns 14 639 äganderätter att jämföra med 10 199 för 25 år sedan.