Min lokala hjälte

Hyresrätter reserveras för nyanlända

Hyresrätter ska öronmärkas för nyanlända.
Hyresrätter ska öronmärkas för nyanlända.
En fjärdedel av Tyresö Bostäders lediga lägenheter ska gå till nyanlända. Det har politikerna i kommunstyrelsen beslutat.

Nu vet också politikerna var de vill placera de första modulhusen.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat har Tyresö kommun svårt att få fram bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Kommunen har hittills tagit emot cirka 40 personer i år – en bråkdel av de 170 som kommunen ska ta emot enligt den nya bosättningslagen. Uppdraget är omöjligt att klara av inom utsatt tid, konstaterar kommunen.

Kommunstyrelsen tog i tisdag kväll flera beslut för att skaffa fram fler bostäder.

Ägardirektivet för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder ska ändras, beslutade en politisk majoritet i kommunstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet tar kommunfullmäktige.

25 procent av de hyresrätter bostadsbolaget förmedlar under en treårsperiod ska gå till nyanlända – med start nu. De nyanlända får andrahandskontrakt.

– Vi räknar med att det kommer att omsättas totalt 600 lägenheter under perioden. Det är betydligt fler än vanligt eftersom det byggs mycket nytt. 150 av lägenheterna ska gå till nyanlända. Det är en signifikant del av behovet, säger Mats Lindblom (L) – förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Men det räcker inte, konstaterar han. Särskilt inte eftersom kommunen ska ta emot ännu fler nyanlända nästa år – 233 stycken.

Politikerna beslutade därför också om att det ska byggas tillfälliga bostäder – så kallade modulhus. Målsättningen är att avveckla dem inom fem år. Först ut är Farmarstigen i Bollmora – där det blir ettor. Nästa planerade plats är Maria Sofias väg i Tyresö Strand. Där ska det byggas tvåor och treor.

– Vi har valt platser där el och vatten finns lättillgängligt och där vi slipper göra större investeringar, säger Britt-Marie Lundberg Björk, chef för medborgarfokus och tekniska kontoret.

Frågan om bygglov ska upp till beslut i slutet på oktober.

Fler modulhus kommer att behövas, konstaterar Mats Lindblom.

– Det kommer att tillkomma två till men där är inte placeringen klar än. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram fler förslag på platser, säger han.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat ska 10 procent av de hyresrätter som privata byggherrar bygger de kommande sex åren gå till nyanlända och till dem som får hjälp via socialförvaltningen.

Kommunen letar också efter fler privatpersoner som vill hyra ut bostäder.

– Det kan vara sommarstugor, lägenheter på garage, inneboenderum till exempel. Vi försöker på alla sätt, säger Britt-Marie Lundberg Björk.

Kommunen ska undersöka möjligheten att skapa tillfälliga bostadslösningar – till exempel modulhus – som ska gå till ungdomar som i dag står i Tyresö Bostäders bostadskö.

LÄS MER
Nyanlända blir tillfälliga hyresgäster