Fler hyresrätter till Finnsta

Här byggs det nya huset i Finnsta i Bro.
Här byggs det nya huset.
Fastighetsbolaget D. Carnegie ska bygga 39 nya hyreslägenheter i Finnsta i Bro.
Om ett år planeras lägenheterna stå klara.

D. Carnegie, som redan äger 540 lägenheter i Bro, har sysslat med renovering av miljonprogramsområden. Nu slår de sig in i byggbranschen med ett nytt projekt i Finnsta.

Den 15 december fick bolaget bygglov i bygg- och miljönämnden för att bygga ett trevåningsshus med 39 hyreslägenheter mitt i bostadsområdet. Tanken är att huset ska byggas i anslutning till det befintliga bostadsområdet och gå i samma stil.

Byggarbetena sätter i gång i januari och planeras vara klart vid nästa årsskifte.