Min lokala hjälte

Markbrist sänker förslag på ny stadsdel

Exploateringskontorets illustration visar bristen på ledig mark för bostäder.
Exploateringskontorets illustration visar bristen på ledig mark för bostäder.
Bygg 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck! Det föreslog M-politikern Kristina Lutz i en motion i våras.
Stadens tjänstemän gillar idén – men menar att det saknas mark för att genomföra den.

Idén att koppla samman stadsdelarna är bra – men det saknas ledig och lämplig mark. Så kan man sammanfatta exploateringskontorets svar på M-politikern Kristina Lutz motion, om 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck.

Ett av hindren är de stora vägar som passerar genom området. Både på Nynäsvägen, Örbyleden och Tyresövägen transporteras farligt gods vilket gör att ny bebyggelse inte bör hamna för nära.

Dessutom finns redan flera andra byggplaner i området, som inte handlar om bostäder. Gubbängsfältet ska få nya rugbyplaner och anslutningsspår till tunnelbanedepån i Högdalen. Intill Tyresövägen i Sköndal ska Willys och Plantagen etablera sig. Och på andra sidan Nynäsvägen ligger Judiska begravningsplatsen, Skogskyrkogården, Gubbängens företagsområde och ett område med kolonilotter.

”Kontoret ser positivt på ett tillskott av bostäder som kan bidra till att binda samman stadsdelarna Gubbängen och Skarpnäck, men tror att områdets förutsättningar gör det svårt att rymma så mycket som 4000 bostäder.”, skriver exploateringskontoret.

Mitt i Söderort har sökt Kristina Lutz.