Prognosen: Bostadsbrist i alla kommuner i länet – utom Täby

Fortfarande återstår en hel del att göra klart, de flyttar in i en byggarbetsplats. Roslags-Näsby, Täby. Tobin properties.
Det senaste tillskotten av bostadshus i Roslags Näsby. Täby förväntas klara bostadsbristen tack vare hög byggtakt, enligt ny rapport.
Det råder bostadsbrist i samtliga 26 kommuner i länet just nu – och bättre ser det inte ut att bli.
Bara Täby kommun förväntas ha en bostadsmarknad i balans om tre år.

I veckan publicerade Boverket sin årliga rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden just nu. Rapporten grundar sig i enkätsvar från landets samtliga kommuner.

Resultatet är långt från upplyftande och visar att det råder bostadsbrist i mer än fyra av fem kommuner i landet just nu.

I Stockholm är det bostadsbrist i alla 26 kommuner.

– Bostadsbristen drabbar inte alla. För den med mycket pengar finns många bostäder att välja bland i alla Stockholmskommuner. De som drabbas är de som på en balanserad bostadsmarknad borde kunna lösa sin bostadssituation, säger Henrik Weston som är utvecklingsledare för bostadsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm.

Bostäder finns – men i för hög prisklass

Problemet på bostadsmarknad i Stockholm är att utbudet inte lever upp till efterfrågan. På flera håll i länet finns tomma bostadsrätter – men priserna är alldeles för höga.

– Under 70- och 80-talet var det hyresrätterna som stod tomma. Nu är det tvärtom. Det som behövs är billigare bostäder, säger Henrik Weston.

Täby bygger bort bostadsbristen

För Stockholmskommunerna ser framtiden fortsatt dyster ut. Prognosen för tre år framåt i tiden visar att det även då kommer att vara svårt att få tag på en bostad för den med en tunnare plånbok.

Av samtliga 26 kommuner är Täby den enda kommunen som förväntas ha en balanserad bostadsmarknad om tre år.

– I Täby räknar man med att det omfattande bostadsbyggandet som nu råder i kommunen ska täcka bostadsbristen, säger Henrik Weston.

Tusentals nya bostäder byggs

Täby ska i år börja bygga 1278 nya lägenheter i flerbostadshus. Nästa år något färre, 1197 bostäder.

Och dessutom ska 162 småhus påbörjas i Täby de närmaste två åren.

Henrik Weston höjer ett varningens finger.

– Men bostäderna som byggs är bostadsrätter. För att lösa bostadsbristen måste man bygga bostäder för alla grupper. Det är viktigt för att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv region.

Men brist på studentbostäder

Täby har ett läge med korta pendlingsavstånd till både KTH och Stockholms Universitet. Men det råder brist på små lägenheter och därmed får studenter svårt att bo kvar.

I dag finns bara 60 studentbostäder i kommunen, enligt rapporten. Studentskrapan som ska byggas i Roslags Näsby ger alltså ett välbehövligt tillskott.

Två andra grupper som har svårt att hitta bostad i Täby  är ungdomar i allmänhet och nyanlända.


Så många nybyggda bostäder förväntas att byggas

Siffrorna visar antalet flerbostadshus och småhus som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer att påbörjas under åren 2019 respektive 2020.

<script>” title=”<script>

Källa: Boverket