Så ska Järfälla ordna flyktingbostäder

I Fagersjö i södra Stockholm har Stockholm stad byggt modulhus för nyanlända.
I Fagersjö i södra Stockholm har Stockholm stad byggt modulhus för nyanlända.
Modulbostäder med tillfälliga bygglov där nyanlända, studenter och ungdomar ska bo. Det är kommunens svar på hur Järfälla ska klara mottagandet.

Nästa år ska Järfälla ordna boendet åt 233 nyanlända med uppehållstillstånd. Det är kommunens ansvar att se till att de kan etablera sig i samhället, lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

De senaste åren har de flesta som kommit till Järfälla ordnat boende på egen hand, men de som inte klarar det ska få hjälp av kommunen.

I dag finns ingen lösning för permanenta bostäder.

– Vi har jobbat strategiskt sedan dag ett. Det viktigaste är att den nyanlände så snabbt som möjligt ska få in en fot på arbetsmarknaden, för att på så sätt skaffa en egen försörjning och kunna ordna bostad på vanligt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Kommunen har också bestämt att en viss del av Järfällahus lägenheter som blir lediga ska gå till personer som har särskilda behov, däribland nyanlända.

– Det tredje sättet som vi snart kommer att fatta beslut om är tillfälliga bygglov för modulboenden, säger Claes Thunblad.

Tanken är att det inte bara är nyanlända som ska bo i de tillfälliga husen – som får stå i maximalt tio år – utan även ungdomar och studenter. Kommunen kallar planerna för SUNT – Studenter, Ungdomar, Nyanlända, Tillsammans.

– Vi har tre tomter som vi tittar på som möjliga platser. Det är viktigt att det finns en mångfald i områdena som vi planerar, säger Claes Thunblad.

De 169 som kommunen har ansvar för i dag har inte kunnat få några permanenta bostäder.

I stället bor de i tillfälliga vandrarhemsliknande boenden med gemensamt kök, toalett och dusch.

Standarden på de tillfälliga lösningarna är enkel och Claes Thunblad menar att de nya modulbostäderna ska vara av god kvalitet.

– De ska inte skilja sig från vanliga bostäder, mer än att de har tillfälliga bygglov. Vi ska göra allt för att det ska bli så bra boendemiljöer som möjligt, säger han.

Fakta

Så många personer med uppehållstillstånd har Järfälla tagit emot

2014

 • Ensamkommande: 15
 • Flyktingar: 29
 • Nyanlända med eget boende: 167
 • Familjeåterförening: 42
 • Totalt: 253

2015

 • Ensamkommande: 40
 • Flyktingar: 26
 • Nyanlända med eget boende: 203
 • Familjeåterförening: 52
 • Totalt: 321

2016*

 • Ensamkommande: 38
 • Anvisade flyktingar: 169***
 • Nyanlända med eget boende: 170
 • Familjeåterförening: 33
 • Totalt: 410

2017

 • Anvisade flyktingar: 233**

* Siffrorna för 2016 släpar efter med två månader.
** Antalet som anvisats till Järfälla enligt den nya bosättningslagen.