Nu ska Järfällas byggen bli giftfria

Stora torget i Barkarbystaden.
Järfälla växer så det knakar – och nu ska det byggas miljövänligt.
Enligt en handlingsplan som tekniska nämnden nyligen klubbat ska kommunens byggen i framtiden ha 95% miljövänliga material.
– Giftfritt ska vara normen i Järfälla, säger Amanda Palmstierna (MP) som är ordförande i tekniska nämnden.

Många material och kemikalier som kan användas vid byggen och renoveringar kan innehålla för människor eller miljön skadliga ämnen. Det kan handla om cancerframkallande, hormonstörande eller allergiframkallande ämnen. Men också om ämnen som bidrar till ohållbart skogsbruk eller helt enkelt produkter som inte har tydliga innehållsförteckningar. Sedan ett par år tillbaka har kommunen arbetat med en handlingsplan för att dessa ska fasas ut, och den 23 mars kunde tekniska nämnden till slut klubba igenom den nya planen.

– De nya målen är väldigt ambitiösa om man jämför med hur vi jobbat tidigare. Vi har satt målen väldigt högt. Det är en sak att ha ett flaggskeppsprojekt, men en helt annan att låta alla byggnader hålla samma höga nivå. Giftfritt ska vara normen i Järfälla, säger Amanda Palmstierna (MP) som är ordförande i Tekniska nämnden.

Arbetet med giftfria byggnader har de senaste åren skett för varje enskilt projekt. Förskolan Orion var något av ett pilotprojekt för den nya handlingsplanen och fick höga miljöbetyg. Nu har alltså beslutats att alla nya byggen och renoveringar ska följa mallen från Orion. Med tanke på hur mycket som byggs och renoveras i Järfälla just nu är det många byggnader som kommer omfattas av de nya reglerna. Bland annat handlar det om flera nya förskolor och lekplatser.

Riskerar inte de nya reglerna att göra nybyggnationer dyrare?

– Det är bland annat därför vi börjat med pilotprojekt. Nu har vi kört ett sånt projekt och sett att marknaden är mogen. Det finns olika alternativ och material att arbeta med, och kostnadsökningen blir marginell. Det handlar om att lägga tid på att se till att det finns miljövänliga material helt enkelt. Men dessutom är det alltid billigare att göra rätt från början än att renovera bort farliga ämnen i efterhand, säger Amanda Palmstierna.

Fakta

Vad menas med giftfritt?

Enligt den nya handlingsplanen, som bara gäller kommunens egna byggen, ska byggen och renoveringar framöver ha 95% miljövänliga och giftfria material. Kommunen har använt sig av ett klassificeringssystem där material bedöms i skalan A, B, C+ eller C-. Materialen bedöms utifrån sin hälso- och miljöpåverkan, både i själva produktionen av materialen och användningen av dem. I kommunens plan är målsättningen att bara 5% av allt material som används får vara C+ eller C-, material som kan ha skadlig hälso- eller miljöpåverkan. Resterande produkter ska tillhöra A- eller B-märkningen med minst 40% respektive 55% av produkterna.

Källa: Järfälla kommun