Nu kan Järnvägsparkens makeover börja

Planområdet för Järnvägsparken ligger strax norr om Upplands Väsby station.
Planområdet för Järnvägsparken ligger strax norr om Upplands Väsby station.
Detaljplanen för Järnvägsparken i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Det betyder att den inte längre kan överklagas. Bygget av det nya bostadskvarteret kan börja 2018.

Järnvägsparken är den första detaljplanen i projektet Väsby Entré och omfattar tre flerbostadshus med cirka 170 lägenheter för unga och studenter, utvecklande av befintlig park och restaurering av de kulturhistoriska värdefulla byggnaderna.
– Att arbetet nu kan gå från planeringsstadiet mot ett förverkligande känns väldigt roligt, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem, i ett pressmeddelande.

Det första som kommer att göras i Järnvägsparken är det inledande restaureringsarbetet av Henriksborg och Villa Korpkulla med tillhörande förråd och uthus. Sedan kan det nya bostadskvarteret Åhusen börja byggas. Det blir 4-6 våningar högt och området ska ges en stadsmässig karaktär. Preliminär byggstart är 2018 med första inflyttning 2019.

Samtidigt ska parkområdet längs med Väsbyån öppnas upp och göras mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten.
– Framtidens Väsby håller på att skapas. Stationen och utformningen av områdena runtomkring är en nyckel i det arbetet. Nu när detaljplanen har vunnit laga kraft kan vi arbeta vidare med att utveckla de centrala delarna av Väsby, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, i ett pressmeddelande.